מבקר העירייה וממונה תלונות הציבור

שתף מישהו:
טלפון08-6463738
פקס08-6463765
טלפונים נוספים08-6463637
כתובתבניין העירייה
דואלmevaker@br7.org.il

בעלי תפקידים:

שםתפקידטלפוןדואל
אבי פוגלמבקר העירייה וממונה תלונות הציבור08-6463738mevaker@br7.org.il
כרמלה טמסותמנהלת לשכת מבקר העירייה ותלונות הציבור08-6463738mevaker@br7.org.il
כנרת אגור כהן עובדת ביקורת ותלונות הציבור 08-6463938Kineret@br7.org.il
אביבית אפריאטע. מבקר העירייה ותלונות הציבור08-6463938avivita@br7.org.il
מיטל פול עובדת ביקורת ותלונות הציבור 08-6463937meitalp@br7.org.il
מלי דימנטעובדת ביקורת ותלונות הציבור08-6463622malid@br7.org.il