מחלקת תמיכות

שתף מישהו:
מנהל/תרו"ח מינה מלכה
טלפון08-6464915
פקס08-6464917
כתובתבניין העירייה
דואלtmichot@br7.org.il

בעלי תפקידים:

שםתפקידטלפוןדואל
רו"ח מינה מלכה מנהלת מחלקת תמיכות08-6464915/6tmichot@br7.org.il