מדור תרבות ואמנות

שתף מישהו:
מנהל/תאורי ינון
טלפון08-6463944
פקס08-6463662
טלפונים נוספים08-6463812
כתובתבניין העירייה
דואלorii@br7.org.il
שעות קבלת קהל:
ימים א-ה בין השעות 08:30-14:30

בעלי תפקידים:

שםתפקידטלפוןדואל
אורי ינוןמנהל מדור תרבות ואמנות08-6463944orii@br7.org.il