מחלקת אחזקת מוסדות ומבני ציבור

שתף מישהו:
מנהל/תעידן חי פרץ
טלפון08-6840011/5
פקס08-6270988
כתובתרח' שניאור זלמן 10
דואלAhzaka@br7.org.il

בעלי תפקידים:

שםתפקידטלפוןדואל
עידן חי פרץרכז אחזקה עירוני08-6463773Ahzaka@br7.org.il