מינהל כספים

שתף מישהו:
מנהל/תתומר ביטון
טלפון08-6463700
פקס08-6231035
כתובתבניין העירייה
דואלgalityf@br7.org.il

בעלי תפקידים:

שםתפקידטלפוןדואל
תומר ביטוןגזבר העירייה08-6463700tomerb@br7.org.il
מירב תורג'מןסגנית גזבר העירייה08-6463624meravr@br7.org.il
גלית יפרחמנהלת לשכה08-6463700galityf@br7.org.il
גילה בוקובזהמנהלת לשכה08-6463704gilab@br7.org.il