מחלקת רכש ואפסנאות

שתף מישהו:
מנהל/תיוסי טהר
טלפון08-6840659
פקס08-6101134
כתובתרח' בני אור (ליד ביה"ס דקלים), באר שבע
דואלyossit@br7.org.il

בעלי תפקידים:

שםתפקידטלפוןדואל
יוסי טהרמנהל מחלקת רכש ואפסנאות08-6840659yossit@br7.org.il
אלי עטיהמנהל מחסנים ראשי08-6840665hazmanot@br7.org.il
אתי זרקהמנהלת מדור רכש08-6840660EtiZa@br7.org.il
אושרת בן חיוןמזכירות מדור08-6840664oshrath@br7.org.il