אגף תקציבים

שתף מישהו:
מנהל/תסופיה רווח
טלפון08-6463794
פקס08-6463741
כתובתבניין העירייה
דואלorlid@br7.org.il

בעלי תפקידים:

שםתפקידטלפוןדואל
אולגה גרצנשטייןמנהלת כספים בנושא בנושא רווחה08-6463721olgag@br7.org.il
חיים ברדהמנהל כספים בנושא חינוך ותרבות08-6463615haimb@br7.org.il
יוסי זזוןמנהל כספים בנושא פיקוח, אחזקה, איכות הסביבה08-6463994ZAZONY@br7.org.il
שמחה שבתמנהלת כספים בנושא מינהל כללי ומשאבי אנוש08-6463612simchas@br7.org.il
סופיה רווחס. גזבר ומנהלת אגף תקציבים08-6463794sofir@br7.org.il
אורלי דנינומנהלת לשכה08-6463794orlid@br7.org.il
ירון בסטקרמנהל מחלקת תקציבי פיתוח08-6463687yaronb@br7.org.il