מחלקת תכנון עיר

שתף מישהו:
טלפון08-6463732
פקס08-6464983
טלפונים נוספים08-6463735
כתובתבניין העירייה
דואלeilanitk@br7.org.il
שעות קבלת קהל:
בתיאום מראש

בעלי תפקידים:

שםתפקידטלפוןדואל
נינה שוורץרכזת תכניות מפורטות 08-6840640PlanDpt@br7.org.il
אדר' ליזה ויינשטייןאדריכלית08-6840627LizaV@br7.org.il
אדר' יסכה סמנהמ"מ מנהלת מחלקת תכנון העיר08-6840424yiska@br7.org.il
אורטל קמחיבודקת תכניות 08-6463975ortalk2@br7.org.il
אדר' לודמילה חודקובאדריכלית08-6463653hodkovlu@br7.org.il