מחלקת פיקוח ואכיפה

שתף מישהו:
מנהל/תיואב זיו
טלפון08-6463858
פקס08-6463629
כתובתבניין העירייה
דואלrishuy4@br7.org.il
שעות קבלת קהל:
שעות מענה טלפוני:
ימים ראשון, שני, שלישי וחמישי 14:00-09:00

בעלי תפקידים:

שםתפקידטלפוןדואל
יואב זיומנהל מחלקת פיקוח ואכיפה08-6463858yoavz@br7.org.il