יחידת אכיפה

שתף מישהו:
טלפון08-6654442
פקס08-6588791
דואלshitur_bs@br7.org.il

בעלי תפקידים:

שםתפקידטלפוןדואל
זאלי קוסשוילירכז יחידת אכיפה08-6654442shitur_bs@br7.org.il