אגף נכסים והכנסות אחרות

שתף מישהו:
מנהל/תרו"ח פזית פוקס
טלפון08-6840447
כתובתבניין העירייה
דואלnilis@br7.org.il

בעלי תפקידים:

שםתפקידטלפוןדואל
רו"ח פזית פוקססגנית גזבר, ממונה על הנכסים08-6840448pazitf@br7.org.il
נילי סולומוןמנהלת לשכה08-6840447nilis@br7.org.il
חנית חמומנהלת מעקב ובקרה08-6840444hanith@br7.org.il
ברי כספימנהל מחלקת רישום, פיתוח וקידום מקרקעין08-6463641barik@br7.org.il
אפרת ננסי רוקחמנהלת מחלקת הקצאות קרקע והשכרות מבנים08-6463727efratr@br7.org.il
דנה לוימנהלת תחום גבייה08-6463633danal@br7.org.il