היחידה למשפחתונים

שתף מישהו:
טלפון08-6840350
טלפונים נוספים08-6840347/8/9
כתובתזלמן שניאור 10
דואלmishpachtonim@br7.org.il
שעות קבלת קהל:
ימים ב' - ד' - בין השעות  12:00 – 8:30
יום  ג' - בין השעות  18:00 – 16:00
שעות מענה טלפוני:
ימים א-ה בין השעות 8:30-12:00 יום ג בין השעות 16:00-18:30