מזכיר העיר

שתף מישהו:
מנהל/תאבישג אבטובי
טלפון08-6463990
פקס08-6277031
כתובתבניין העירייה
דואלmaskir@br7.org.il

בעלי תפקידים:

שםתפקידטלפוןדואל
אסתי מרקוביץ'ע. מזכיר העיר08-6463990maskir@br7.org.il