מאגרים

כותרת תקציב עיריית באר שבע
Key beer-sheva-municipality-budget
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
CSV#;תקציב עיריית באר שבע 2017 - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/8b32a199-90aa-414b-97c4-613b9f85e304/download/approved-budget-beer-sheva-2017.csv~CSV#;תקציב עיריית באר שבע 2016 - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/f9d35768-95f5-4230-a072-ee0972918c17/download/approved-budget-beer-sheva-2016.csv~CSV#;תקציב עיריית באר שבע 2015 - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/80712159-b094-4285-add3-b50489b51469/download/approved-budget-beer-sheva-2015.csv~CSV#;תקציב עיריית באר שבע 2014 - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/d215cb53-df6b-475a-8bcf-20f3f957d336/download/approved-budget-beer-sheva-2014.csv~XLSX#;תקציב עיריית באר שבע 2017 - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/55009b49-bb18-4724-b674-a986018743d6/download/approved-budget-beer-sheva-2017.xlsx~XLSX#;תקציב עיריית באר שבע 2016 - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/ed03c8e7-ec00-48c8-8068-ef6d4a82c82c/download/approved-budget-beer-sheva-2016.xlsx~XLSX#;תקציב עיריית באר שבע 2015 - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/8aef6bc4-8116-4b71-9600-cb1f5625f512/download/approved-budget-beer-sheva-2015.xlsx~XLSX#;תקציב עיריית באר שבע 2014 - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/d86e15a2-29c7-43b3-98de-5adba2a4895a/download/approved-budget-beer-sheva-2014.xlsx~JSON#;תקציב עיריית באר שבע 2017 - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/d788444f-4615-4733-a3cc-36078b9cd857/download/approved-budget-beer-sheva-2017.json~XML#;תקציב עיריית באר שבע 2017 - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/b2dedee1-4bfd-4e35-8913-6d49df3512e8/download/approved-budget-beer-sheva-2017.xml~JSON#;תקציב עיריית באר שבע 2016 - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/1a8ae44b-fa62-4109-a238-99346b15e3c3/download/approved-budget-beer-sheva-2016.json~XML#;תקציב עיריית באר שבע 2016 - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/e19d79ba-2e96-4d4d-8739-178f8d5cc46c/download/approved-budget-beer-sheva-2016.xml~JSON#;תקציב עיריית באר שבע 2015 - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/5e00ca95-9cc1-4fd9-9f4f-bfe72e7e4b26/download/approved-budget-beer-sheva-2015.json~XML#;תקציב עיריית באר שבע 2015 - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/cf202ac9-e8ce-4526-9aba-25f0515eb2d8/download/approved-budget-beer-sheva-2015.xml~JSON#;תקציב עיריית באר שבע 2014 - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/f34d933c-9779-4564-beb7-e82b2fd757d2/download/approved-budget-beer-sheva-2014.json~XML#;תקציב עיריית באר שבע 2014 - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/14fcdcb0-30cc-41d4-a1df-71c7e69a3643/download/approved-budget-beer-sheva-2014.xml~CSV#;תקציב עיריית באר שבע - כל השנים - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/f152b714-e3e1-4368-b215-63902f101085/download/budget.csv~XLSX#;תקציב עיריית באר שבע - כל השנים - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/e7c505ec-6bbc-4497-9c6f-eaf13097285f/download/budget.xlsx~JSON#;תקציב עיריית באר שבע - כל השנים - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/e8e101d7-07f4-4968-a83a-ca176426832a/download/budget.json~XML#;תקציב עיריית באר שבע - כל השנים - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/3de2b637-5115-4190-81fd-22ae519fc0c4/download/budget.xml
MetadataCreated 23/07/2017 10:24
MetadataModified 23/07/2017 10:24
Description
תקציב עיריית באר שבע, מספר חשבון, שם חשבון, מספר מחלקה, נתוני ביצוע והצעת תקציב.

למידע נוסף
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=beer-sheva-municipality-budget
Embed
Category municipality
UpdatePeriod yearly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

תקציב עיריית באר שבע

תקציב עיריית באר שבע, מספר חשבון, שם חשבון, מספר מחלקה, נתוני ביצוע והצעת תקציב.

למידע נוסף
תאריך יצירה:23/07/2017 | 10:24
תאריך עדכון אחרון:23/07/2017 | 10:24
מדיניות עדכון:אחת לשנה
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
CSV#;תקציב עיריית באר שבע 2017 - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/8b32a199-90aa-414b-97c4-613b9f85e304/download/approved-budget-beer-sheva-2017.csv~CSV#;תקציב עיריית באר שבע 2016 - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/f9d35768-95f5-4230-a072-ee0972918c17/download/approved-budget-beer-sheva-2016.csv~CSV#;תקציב עיריית באר שבע 2015 - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/80712159-b094-4285-add3-b50489b51469/download/approved-budget-beer-sheva-2015.csv~CSV#;תקציב עיריית באר שבע 2014 - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/d215cb53-df6b-475a-8bcf-20f3f957d336/download/approved-budget-beer-sheva-2014.csv~XLSX#;תקציב עיריית באר שבע 2017 - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/55009b49-bb18-4724-b674-a986018743d6/download/approved-budget-beer-sheva-2017.xlsx~XLSX#;תקציב עיריית באר שבע 2016 - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/ed03c8e7-ec00-48c8-8068-ef6d4a82c82c/download/approved-budget-beer-sheva-2016.xlsx~XLSX#;תקציב עיריית באר שבע 2015 - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/8aef6bc4-8116-4b71-9600-cb1f5625f512/download/approved-budget-beer-sheva-2015.xlsx~XLSX#;תקציב עיריית באר שבע 2014 - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/d86e15a2-29c7-43b3-98de-5adba2a4895a/download/approved-budget-beer-sheva-2014.xlsx~JSON#;תקציב עיריית באר שבע 2017 - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/d788444f-4615-4733-a3cc-36078b9cd857/download/approved-budget-beer-sheva-2017.json~XML#;תקציב עיריית באר שבע 2017 - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/b2dedee1-4bfd-4e35-8913-6d49df3512e8/download/approved-budget-beer-sheva-2017.xml~JSON#;תקציב עיריית באר שבע 2016 - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/1a8ae44b-fa62-4109-a238-99346b15e3c3/download/approved-budget-beer-sheva-2016.json~XML#;תקציב עיריית באר שבע 2016 - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/e19d79ba-2e96-4d4d-8739-178f8d5cc46c/download/approved-budget-beer-sheva-2016.xml~JSON#;תקציב עיריית באר שבע 2015 - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/5e00ca95-9cc1-4fd9-9f4f-bfe72e7e4b26/download/approved-budget-beer-sheva-2015.json~XML#;תקציב עיריית באר שבע 2015 - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/cf202ac9-e8ce-4526-9aba-25f0515eb2d8/download/approved-budget-beer-sheva-2015.xml~JSON#;תקציב עיריית באר שבע 2014 - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/f34d933c-9779-4564-beb7-e82b2fd757d2/download/approved-budget-beer-sheva-2014.json~XML#;תקציב עיריית באר שבע 2014 - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/14fcdcb0-30cc-41d4-a1df-71c7e69a3643/download/approved-budget-beer-sheva-2014.xml~CSV#;תקציב עיריית באר שבע - כל השנים - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/f152b714-e3e1-4368-b215-63902f101085/download/budget.csv~XLSX#;תקציב עיריית באר שבע - כל השנים - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/e7c505ec-6bbc-4497-9c6f-eaf13097285f/download/budget.xlsx~JSON#;תקציב עיריית באר שבע - כל השנים - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/e8e101d7-07f4-4968-a83a-ca176426832a/download/budget.json~XML#;תקציב עיריית באר שבע - כל השנים - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/3de2b637-5115-4190-81fd-22ae519fc0c4/download/budget.xml

פורמטים אפשריים

  <iframe width="1050" height="720" src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGIyZjZlODEtNzFhOC00YTE2LWI4ODUtODQwNDg0NjdhMTBiIiwidCI6ImRmYzRlOWEyLTkwYTctNDY0MC1hNWY5LWZkYzFiMWFlZjM2NSIsImMiOjl9" frameborder="0" allowFullScreen="true"></iframe>

  תגובות

  כל השדות הינם שדות חובה
  תגובות

  נא למלא שם פרטי ושם משפחה

  נשמח לתגובתך