מאגרים

כותרת בית הקברות הצבאי הבריטי
Key be-er-sheva-war-cemetery
OrganizationKey cwcg
OrganizationTitle CWCG
Resources
MetadataCreated 24/08/2017 13:44
MetadataModified 24/08/2017 13:44
Description
בית הקברות מכיל מעל 1,241 מקומות קבורה של חבר העמים הבריטי ממלחמת העולם הראשונה, 67 מהן לא מזוהות.
המידע מנוהל על ידי ארגון CWGC האחראי על אותנטיות של כלל הנתונים.
חשוב לציין, ניתן להשתמש במידע זה למטרות תרבות וחינוך בלבד ולא לשימוש מסחרי.

The cemetery contains over 1,241 Commonwealth burials of the First World War, 67 of them unidentified.
The information is managed by the CWGC organization which is responsible for the authenticity of all the data.
Please note that this information can only be used for cultural and educational purposes and not for commercial use.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=be-er-sheva-war-cemetery
Embed
Category culture_tourism
UpdatePeriod manually
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=4
License Other (Non-Commercial)
קבצים מצורפים

בית הקברות הצבאי הבריטי

בית הקברות מכיל מעל 1,241 מקומות קבורה של חבר העמים הבריטי ממלחמת העולם הראשונה, 67 מהן לא מזוהות.
המידע מנוהל על ידי ארגון CWGC האחראי על אותנטיות של כלל הנתונים.
חשוב לציין, ניתן להשתמש במידע זה למטרות תרבות וחינוך בלבד ולא לשימוש מסחרי.

The cemetery contains over 1,241 Commonwealth burials of the First World War, 67 of them unidentified.
The information is managed by the CWGC organization which is responsible for the authenticity of all the data.
Please note that this information can only be used for cultural and educational purposes and not for commercial use.
שם ארגון:CWCG
תאריך יצירה:24/08/2017 | 01:44
תאריך עדכון אחרון:24/08/2017 | 01:44
מדיניות עדכון:לפי צורך / באופן ייזום
תנאי שימוש במאגר:Other (Non-Commercial)
תנאים משפטיים:לצפייה
URL#;URL#;https://www.cwgc.org/find/find-war-dead/results/?cemetery=BEERSHEBA%20WAR%20CEMETERY

פורמטים אפשריים

  <iframe width="1050" height="720" src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODhhZWM2NDctMWQ0Zi00NGVkLTgxN2EtODg5ZjQ1ZjU2NmZmIiwidCI6ImRmYzRlOWEyLTkwYTctNDY0MC1hNWY5LWZkYzFiMWFlZjM2NSIsImMiOjl9" frameborder="0" allowFullScreen="true"></iframe>

  תגובות

  כל השדות הינם שדות חובה
  תגובות

  נא למלא שם פרטי ושם משפחה

  נשמח לתגובתך