מאגרים

כותרת מתקני עגינת אופניים
Key bicycles-parking
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/53d4cf32-80ec-4428-bca5-cbba99baba78/download/bicycles-parking.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/c14a154c-8091-44c6-a0d9-4c9d1e4ad15e/download/bicycles-parking.csv~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/382b41ce-88b8-4f9a-90fc-edd782e6ac7c/download/bicycles-parking.zip~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/143eb616-0577-417f-b834-e64631ec7491/download/bicycles-parking.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/03b9c4db-d2f8-4293-a10b-8e33014c1cbb/download/bicycles-parking.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/a9e4a3fd-bac1-4129-a763-e6e3a420ceb6/download/bicycles-parking.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/7e63c30b-1ccd-49a0-9367-1237a8cc10a0/download/bicycles-parking.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/afb96fff-0f8f-4d62-9ff6-5eb8aa6d1fcd/download/bicycles-parking.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/fb3436db-e2ea-4776-95f9-50bd68a36126/download/bicycles-parking.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/882f51ae-9bcc-413a-86bf-d2f403d4d2cf/download/bicycles-parking.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/c29c36d8-7022-40e5-8d99-7a11908c8a3d/download/bicycles-parking.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/18872e83-a2de-4107-955a-c26f92104ace/download/bicycles-parking.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/54cfa3b4-655c-4f6e-983c-43b45b66b91b/download/bicycles-parking.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/c389a71f-d601-4330-b078-7d84de59ea9a/download/bicycles-parking.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/62b243b7-3074-4287-9fbd-f31d63b3a9e2/download/bicycles-parking.itm.xml
MetadataCreated 01/02/2018 14:48
MetadataModified 22/07/2019 12:52
Description
סימון נקודתי של מתקני עגינת האופניים הפזורים ברחבי העיר, כתובת המתקן, כמות העמדות עם וללא סימון.
סכימת שני סוגי העמדות בכל נקודה מהווה את מספר העמדות הכולל במתקן זה.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=bicycles-parking
Embed
 
Category transportation
UpdatePeriod manually
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

מתקני עגינת אופניים

סימון נקודתי של מתקני עגינת האופניים הפזורים ברחבי העיר, כתובת המתקן, כמות העמדות עם וללא סימון.
סכימת שני סוגי העמדות בכל נקודה מהווה את מספר העמדות הכולל במתקן זה.
תאריך יצירה:01/02/2018 | 02:48
תאריך עדכון אחרון:22/07/2019 | 12:52
מדיניות עדכון:לפי צורך / באופן ייזום
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/53d4cf32-80ec-4428-bca5-cbba99baba78/download/bicycles-parking.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/c14a154c-8091-44c6-a0d9-4c9d1e4ad15e/download/bicycles-parking.csv~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/382b41ce-88b8-4f9a-90fc-edd782e6ac7c/download/bicycles-parking.zip~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/143eb616-0577-417f-b834-e64631ec7491/download/bicycles-parking.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/03b9c4db-d2f8-4293-a10b-8e33014c1cbb/download/bicycles-parking.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/a9e4a3fd-bac1-4129-a763-e6e3a420ceb6/download/bicycles-parking.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/7e63c30b-1ccd-49a0-9367-1237a8cc10a0/download/bicycles-parking.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/afb96fff-0f8f-4d62-9ff6-5eb8aa6d1fcd/download/bicycles-parking.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/fb3436db-e2ea-4776-95f9-50bd68a36126/download/bicycles-parking.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/882f51ae-9bcc-413a-86bf-d2f403d4d2cf/download/bicycles-parking.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/c29c36d8-7022-40e5-8d99-7a11908c8a3d/download/bicycles-parking.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/18872e83-a2de-4107-955a-c26f92104ace/download/bicycles-parking.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/54cfa3b4-655c-4f6e-983c-43b45b66b91b/download/bicycles-parking.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/c389a71f-d601-4330-b078-7d84de59ea9a/download/bicycles-parking.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/62b243b7-3074-4287-9fbd-f31d63b3a9e2/download/bicycles-parking.itm.xml

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך