מאגרים

כותרת מבנים
Key buildings
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/1ac584ef-e302-48a7-a1b9-f69d42f465f7/download/buildings.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/9ee56c33-2058-4357-9580-c74edab598db/download/buildings.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/53e09128-57cf-4ee4-87f2-d70495953525/download/buildings.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/de7e8f7c-ae53-471b-b273-8e323b9223b6/download/buildings.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/188120eb-2628-4683-ab60-e74df2d5799f/download/buildings.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/7b3d8187-00ab-4b17-bfa1-ba18151d3555/download/buildings.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/ae1a2301-4abe-4790-8b89-e4541600a51a/download/buildings.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/61d4bbc2-fd45-4df3-8f41-e9988aa89ef9/download/buildings.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/fb20d757-ef30-4e8e-a881-079f321b3c10/download/buildings.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/0cc0b2d3-79af-4345-b561-e0fd2877cbef/download/buildings.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/37b214c8-3b29-4a5d-a354-ccf07e39ebb7/download/buildings.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/38715984-7666-4e94-b1ce-30c1fde5e3f4/download/buildings.itm.kml
MetadataCreated 17/07/2017 12:44
MetadataModified 13/01/2021 12:00
Description
הקו התוחם (הקונטור החיצוני) של המבנים ברחבי העיר, מידע על כמות הקומות, כניסות, דירות ושימוש עיקרי במבנה.
המידע נועד לאינדיקציה בלבד.
תיחום המבנים שורטטו ברמה שאינה מדויקת לחלוטין, ואין בה בכדי להחליף מדידה.

השכבה נבנתה במיפוי פוטוגרמטרי על-פי צילום אוויר משנת 2005 שנעשה עבור עיריית באר שבע על-ידי חברת א.א.ג. אזוט ועל-ידי עדכונים מתוך מפות עדות שביצעו מודדים שונים במסגרת בקשות לטופס 4 וטופס גמר.

שימו לב! העמודות RuleID ו- background אינן רלוונטיות.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=buildings
Embed
 
Category city_planning
UpdatePeriod monthly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

מבנים

הקו התוחם (הקונטור החיצוני) של המבנים ברחבי העיר, מידע על כמות הקומות, כניסות, דירות ושימוש עיקרי במבנה.
המידע נועד לאינדיקציה בלבד.
תיחום המבנים שורטטו ברמה שאינה מדויקת לחלוטין, ואין בה בכדי להחליף מדידה.

השכבה נבנתה במיפוי פוטוגרמטרי על-פי צילום אוויר משנת 2005 שנעשה עבור עיריית באר שבע על-ידי חברת א.א.ג. אזוט ועל-ידי עדכונים מתוך מפות עדות שביצעו מודדים שונים במסגרת בקשות לטופס 4 וטופס גמר.

שימו לב! העמודות RuleID ו- background אינן רלוונטיות.
תאריך יצירה:17/07/2017 | 12:44
תאריך עדכון אחרון:13/01/2021 | 12:00
מדיניות עדכון:אחת לחודש
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/1ac584ef-e302-48a7-a1b9-f69d42f465f7/download/buildings.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/9ee56c33-2058-4357-9580-c74edab598db/download/buildings.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/53e09128-57cf-4ee4-87f2-d70495953525/download/buildings.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/de7e8f7c-ae53-471b-b273-8e323b9223b6/download/buildings.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/188120eb-2628-4683-ab60-e74df2d5799f/download/buildings.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/7b3d8187-00ab-4b17-bfa1-ba18151d3555/download/buildings.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/ae1a2301-4abe-4790-8b89-e4541600a51a/download/buildings.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/61d4bbc2-fd45-4df3-8f41-e9988aa89ef9/download/buildings.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/fb20d757-ef30-4e8e-a881-079f321b3c10/download/buildings.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/0cc0b2d3-79af-4345-b561-e0fd2877cbef/download/buildings.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/37b214c8-3b29-4a5d-a354-ccf07e39ebb7/download/buildings.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/38715984-7666-4e94-b1ce-30c1fde5e3f4/download/buildings.itm.kml

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך