מאגרים

כותרת מבנים לשימור
Key buildings-preservation
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/625fc02d-836c-4567-a354-ba1227daedde/download/buildings-preservation.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/2a954d0e-6572-407e-b4e5-dfbb780249e1/download/buildings-preservation.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/451a1e7f-5d23-42f6-873f-48162bfd61d6/download/buildings-preservation.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/09494f98-7f07-4e60-87bf-872986dd0f50/download/buildings-preservation.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/c41a4fed-1813-460a-88ae-b8db55ab1b7f/download/buildings-preservation.xlsx~SHP#;מבנים לשימור מתחמים - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/a15518db-1292-42c1-80bd-88ffb6001836/download/buildings-preservation-.zip~GeoJSON#;מבנים לשימור מתחמים - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/668a1369-6595-49f3-8d5c-f6056160d8dc/download/buildings-preservation-.geojson~CSV#;מבנים לשימור מתחמים - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/5b7b512d-f7ea-4ef1-b70d-5a87fa92368d/download/buildings-preservation-.csv~XML#;מבנים לשימור מתחמים - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/0f26982d-7b9f-4aaf-aada-de1ef553d703/download/buildings-preservation-.xml~SHP#;גדרות לשימור - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/07591eb6-dc76-43d3-8b67-731f076d19b3/download/buildings-preservation-.zip~GeoJSON#;גדרות לשימור - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/fff45d56-47df-4bce-9c85-2d561926a20b/download/buildings-preservation-.geojson~CSV#;גדרות לשימור - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/bda934c6-fe33-426a-a3e0-0301942f9218/download/buildings-preservation-.csv~XML#;גדרות לשימור - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/315cbe09-df5a-411e-a624-c96ca8e124c7/download/buildings-preservation-.xml~SHP#;שימור אלמנטים - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/10df9134-4d32-4841-8ce8-28d0e634f24c/download/buildings-preservation-.zip~GeoJSON#;שימור אלמנטים - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/ef866b51-96bf-4acd-bc42-b58615e2d8bb/download/buildings-preservation-.geojson~CSV#;שימור אלמנטים - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/36f64493-3798-414b-8b02-d45a8383dbfd/download/buildings-preservation-.csv~XML#;שימור אלמנטים - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/fcb7534e-94aa-4205-a3c1-73caf3a502ce/download/buildings-preservation-.xml~XLSX#;מבנים לשימור מתחמים - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/184ccd3c-aff3-498e-aab9-e0cb401013e7/download/buildings-preservation-.xlsx~XLSX#;גדרות לשימור - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/79ad3361-ad4e-4ef5-9774-f7dda31282ad/download/buildings-preservation-.xlsx~XLSX#;שימור אלמנטים - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/03148cfe-bcea-4bdf-a158-da81d6c77e7d/download/buildings-preservation-.xlsx~SHP#;מבנים לשימור - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/c0219b9a-5d2f-4f1c-a609-16ccaa4b8e70/download/buildings-preservation-.zip~GeoJSON#;מבנים לשימור - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/aac0fb17-7671-4bfa-999d-f3fe104551d2/download/buildings-preservation-.geojson~CSV#;מבנים לשימור - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/ca711829-29a7-4162-a008-8b1991b0b37c/download/buildings-preservation-.csv~XML#;מבנים לשימור - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/c544f9b6-123e-463c-b9dd-8be8ed10ca87/download/buildings-preservation-.xml~XLSX#;מבנים לשימור - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/840531b3-6822-4b01-bfba-983513928ffe/download/buildings-preservation-.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/997976c4-a686-46bf-ba51-45e9f9d88481/download/buildings-preservation.json~JSON#;מבנים לשימור מתחמים - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/b8122579-0023-40f0-86bb-07bf33652e2e/download/buildings-preservation-.json~JSON#;גדרות לשימור - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/6a458812-b158-4d08-92c9-6fcba580c9b9/download/buildings-preservation-.json~JSON#;שימור אלמנטים - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/9e59f338-f3a1-416d-b781-1d1bb2cb2310/download/buildings-preservation-.json~JSON#;מבנים לשימור - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/9b8852bc-fc1b-49e2-8ac7-11a545fdc77a/download/buildings-preservation-.json~GeoXML#;מבנים לשימור - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/18a31b6a-ee4c-492b-9dae-53ba90f5e921/download/buildings-preservation-.xml~GeoXML#;שימור אלמנטים - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/f4374294-c06d-4b5e-a3be-8d5717c32e8a/download/buildings-preservation-.xml~GeoXML#;מבנים לשימור מתחמים - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/5490c2d8-9fa8-43e8-b801-de9abe02fae2/download/buildings-preservation-.xml~GeoXML#;גדרות לשימור - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/220e91cc-cd90-493f-bf04-337b7dc45d08/download/buildings-preservation-.xml~KML#;מבנים לשימור - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/4b636e78-14ab-4de7-9a9e-9dca5ea643b1/download/buildings-preservation-.kml~KML#;שימור אלמנטים - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/de755b20-6217-4dd0-b39a-26c5b6462052/download/buildings-preservation-.kml~KML#;מבנים לשימור מתחמים - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/9ac18760-6d27-4f5a-8b6e-c3f8ab214c59/download/buildings-preservation-.kml~KML#;גדרות לשימור - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/b8b88ccd-05d8-418f-8775-08200bb27f03/download/buildings-preservation-.kml
MetadataCreated 27/11/2019 11:35
MetadataModified 28/11/2019 07:52
Description
מיקומי המבנים לשימור הנמצאים ברחבי העיר - כפי שהוגדרו בתכנית המתאר העירונית ובוועדת השימור העירונית, שכבות שימור המבנים, הגדרות ומתחמים.

על מנת לקבל תמונה מלאה, מומלץ להוריד את השכבות ולצפות בהן יחד.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=buildings-preservation
Embed
 
Category city_planning
UpdatePeriod monthly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

מבנים לשימור

מיקומי המבנים לשימור הנמצאים ברחבי העיר - כפי שהוגדרו בתכנית המתאר העירונית ובוועדת השימור העירונית, שכבות שימור המבנים, הגדרות ומתחמים.

על מנת לקבל תמונה מלאה, מומלץ להוריד את השכבות ולצפות בהן יחד.
תאריך יצירה:27/11/2019 | 11:35
תאריך עדכון אחרון:28/11/2019 | 07:52
מדיניות עדכון:אחת לחודש
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/625fc02d-836c-4567-a354-ba1227daedde/download/buildings-preservation.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/2a954d0e-6572-407e-b4e5-dfbb780249e1/download/buildings-preservation.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/451a1e7f-5d23-42f6-873f-48162bfd61d6/download/buildings-preservation.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/09494f98-7f07-4e60-87bf-872986dd0f50/download/buildings-preservation.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/c41a4fed-1813-460a-88ae-b8db55ab1b7f/download/buildings-preservation.xlsx~SHP#;מבנים לשימור מתחמים - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/a15518db-1292-42c1-80bd-88ffb6001836/download/buildings-preservation-.zip~GeoJSON#;מבנים לשימור מתחמים - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/668a1369-6595-49f3-8d5c-f6056160d8dc/download/buildings-preservation-.geojson~CSV#;מבנים לשימור מתחמים - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/5b7b512d-f7ea-4ef1-b70d-5a87fa92368d/download/buildings-preservation-.csv~XML#;מבנים לשימור מתחמים - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/0f26982d-7b9f-4aaf-aada-de1ef553d703/download/buildings-preservation-.xml~SHP#;גדרות לשימור - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/07591eb6-dc76-43d3-8b67-731f076d19b3/download/buildings-preservation-.zip~GeoJSON#;גדרות לשימור - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/fff45d56-47df-4bce-9c85-2d561926a20b/download/buildings-preservation-.geojson~CSV#;גדרות לשימור - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/bda934c6-fe33-426a-a3e0-0301942f9218/download/buildings-preservation-.csv~XML#;גדרות לשימור - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/315cbe09-df5a-411e-a624-c96ca8e124c7/download/buildings-preservation-.xml~SHP#;שימור אלמנטים - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/10df9134-4d32-4841-8ce8-28d0e634f24c/download/buildings-preservation-.zip~GeoJSON#;שימור אלמנטים - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/ef866b51-96bf-4acd-bc42-b58615e2d8bb/download/buildings-preservation-.geojson~CSV#;שימור אלמנטים - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/36f64493-3798-414b-8b02-d45a8383dbfd/download/buildings-preservation-.csv~XML#;שימור אלמנטים - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/fcb7534e-94aa-4205-a3c1-73caf3a502ce/download/buildings-preservation-.xml~XLSX#;מבנים לשימור מתחמים - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/184ccd3c-aff3-498e-aab9-e0cb401013e7/download/buildings-preservation-.xlsx~XLSX#;גדרות לשימור - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/79ad3361-ad4e-4ef5-9774-f7dda31282ad/download/buildings-preservation-.xlsx~XLSX#;שימור אלמנטים - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/03148cfe-bcea-4bdf-a158-da81d6c77e7d/download/buildings-preservation-.xlsx~SHP#;מבנים לשימור - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/c0219b9a-5d2f-4f1c-a609-16ccaa4b8e70/download/buildings-preservation-.zip~GeoJSON#;מבנים לשימור - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/aac0fb17-7671-4bfa-999d-f3fe104551d2/download/buildings-preservation-.geojson~CSV#;מבנים לשימור - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/ca711829-29a7-4162-a008-8b1991b0b37c/download/buildings-preservation-.csv~XML#;מבנים לשימור - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/c544f9b6-123e-463c-b9dd-8be8ed10ca87/download/buildings-preservation-.xml~XLSX#;מבנים לשימור - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/840531b3-6822-4b01-bfba-983513928ffe/download/buildings-preservation-.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/997976c4-a686-46bf-ba51-45e9f9d88481/download/buildings-preservation.json~JSON#;מבנים לשימור מתחמים - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/b8122579-0023-40f0-86bb-07bf33652e2e/download/buildings-preservation-.json~JSON#;גדרות לשימור - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/6a458812-b158-4d08-92c9-6fcba580c9b9/download/buildings-preservation-.json~JSON#;שימור אלמנטים - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/9e59f338-f3a1-416d-b781-1d1bb2cb2310/download/buildings-preservation-.json~JSON#;מבנים לשימור - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/9b8852bc-fc1b-49e2-8ac7-11a545fdc77a/download/buildings-preservation-.json~GeoXML#;מבנים לשימור - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/18a31b6a-ee4c-492b-9dae-53ba90f5e921/download/buildings-preservation-.xml~GeoXML#;שימור אלמנטים - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/f4374294-c06d-4b5e-a3be-8d5717c32e8a/download/buildings-preservation-.xml~GeoXML#;מבנים לשימור מתחמים - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/5490c2d8-9fa8-43e8-b801-de9abe02fae2/download/buildings-preservation-.xml~GeoXML#;גדרות לשימור - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/220e91cc-cd90-493f-bf04-337b7dc45d08/download/buildings-preservation-.xml~KML#;מבנים לשימור - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/4b636e78-14ab-4de7-9a9e-9dca5ea643b1/download/buildings-preservation-.kml~KML#;שימור אלמנטים - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/de755b20-6217-4dd0-b39a-26c5b6462052/download/buildings-preservation-.kml~KML#;מבנים לשימור מתחמים - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/9ac18760-6d27-4f5a-8b6e-c3f8ab214c59/download/buildings-preservation-.kml~KML#;גדרות לשימור - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/b8b88ccd-05d8-418f-8775-08200bb27f03/download/buildings-preservation-.kml

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך