מאגרים

כותרת תכניות בניין עיר (תב"עות)
Key city-plans
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/6ef5ac88-4a74-4d86-933f-882073bb48d3/download/city-plans.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/988a2446-a41b-45bf-87ee-d0fccbc3d34a/download/city-plans.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/56cdc4ce-e58d-4772-ac52-f4507173905e/download/city-plans.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/0c78985f-1b38-489c-a883-10b6fb443cc9/download/city-plans.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/567df58a-0131-41f5-911d-d8e6f58107bc/download/city-plans.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/55d81a89-029d-4825-8b16-68a6e457e6f0/download/city-plans.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/349bfd82-1b8a-41c2-9d4c-53d83697bca6/download/city-plans.xml
MetadataCreated 28/11/2017 13:26
MetadataModified 16/12/2019 12:00
Description
קווי הגבול של תכניות בניין עיר (תב"עות), המכונים "קווים כחולים", כפי שהם מופיעים בתכניות בניין עיר ובתשריטי חלוקה.
המאגר נמצא בשלבי בנייה מתקדמים, ולכן מכיל את רוב התכניות אך לא את כולן.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=city-plans
Embed
 
Category city_planning
UpdatePeriod quarterly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

תכניות בניין עיר (תב"עות)

קווי הגבול של תכניות בניין עיר (תב"עות), המכונים "קווים כחולים", כפי שהם מופיעים בתכניות בניין עיר ובתשריטי חלוקה.
המאגר נמצא בשלבי בנייה מתקדמים, ולכן מכיל את רוב התכניות אך לא את כולן.
תאריך יצירה:28/11/2017 | 01:26
תאריך עדכון אחרון:16/12/2019 | 12:00
מדיניות עדכון:אחת לרבעון
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/6ef5ac88-4a74-4d86-933f-882073bb48d3/download/city-plans.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/988a2446-a41b-45bf-87ee-d0fccbc3d34a/download/city-plans.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/56cdc4ce-e58d-4772-ac52-f4507173905e/download/city-plans.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/0c78985f-1b38-489c-a883-10b6fb443cc9/download/city-plans.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/567df58a-0131-41f5-911d-d8e6f58107bc/download/city-plans.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/55d81a89-029d-4825-8b16-68a6e457e6f0/download/city-plans.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/349bfd82-1b8a-41c2-9d4c-53d83697bca6/download/city-plans.xml

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך