מאגרים

כותרת מרכזים קהילתיים
Key community-centers
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/d8388364-f5f3-43da-bf5b-aba16ba98cb6/download/community-centers.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/73bd64d5-ecb3-4568-9d92-f0cdd0998332/download/community-centers.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/33c88eeb-e17e-4524-ace9-b4048d0e03be/download/community-centers.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/7eb884be-0ff3-4ba0-b45f-a09643dc1ad7/download/community-centers.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/186cc87e-1c99-46ff-ae57-9d8e79327085/download/community-centers.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/5140ee2e-409f-45b8-bdab-571b2e3513c6/download/community-centers.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/44feac90-2250-42bf-a75b-5a675b591674/download/community-centers.xml
MetadataCreated 29/05/2017 15:37
MetadataModified 21/01/2018 12:00
Description
סימון נקודתי של המתנ"סים והמרכזים הקהילתיים בעיר.
המאגר אינו מעודכן באופן מלא, וחלק מן המרכזים חסרים.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=community-centers
Embed
 
Category recreation_welfare_sport
UpdatePeriod yearly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

מרכזים קהילתיים

סימון נקודתי של המתנ"סים והמרכזים הקהילתיים בעיר.
המאגר אינו מעודכן באופן מלא, וחלק מן המרכזים חסרים.
תאריך יצירה:29/05/2017 | 03:37
תאריך עדכון אחרון:21/01/2018 | 12:00
מדיניות עדכון:אחת לשנה
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/d8388364-f5f3-43da-bf5b-aba16ba98cb6/download/community-centers.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/73bd64d5-ecb3-4568-9d92-f0cdd0998332/download/community-centers.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/33c88eeb-e17e-4524-ace9-b4048d0e03be/download/community-centers.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/7eb884be-0ff3-4ba0-b45f-a09643dc1ad7/download/community-centers.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/186cc87e-1c99-46ff-ae57-9d8e79327085/download/community-centers.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/5140ee2e-409f-45b8-bdab-571b2e3513c6/download/community-centers.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/44feac90-2250-42bf-a75b-5a675b591674/download/community-centers.xml

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך