מאגרים

כותרת מעונות יום
Key daycares
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/c44e3589-227a-4fc9-ba20-2216d0ee75c7/download/daycares.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/0f00bd2a-4c75-44f2-a141-5a1572cbb7e6/download/daycares.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/43bf6d72-8b15-48f9-b5b1-1c70485527df/download/daycares.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/7f630bf2-f507-400b-9c1a-318c42f79456/download/daycares.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/37745c35-0c3a-4549-8052-45d800b2134a/download/daycares.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/f287c07c-0213-45cb-b344-bf4f479ebfe1/download/daycares.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/affa147d-3e6f-4caf-82d6-045140c61292/download/daycares.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/85b21f4b-7dd4-4da0-befa-6dc9cd2250f3/download/daycares.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/da7f2876-a8f0-4850-bb00-a65983fc14e5/download/daycares.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/173751f4-6196-4e96-abb7-61d3fb5dfe4d/download/daycares.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/38ecf757-650c-4401-ad6e-ff6b31486dec/download/daycares.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/ca20d59c-e505-4f5b-91e2-f7cc76f384f0/download/daycares.itm.kml
MetadataCreated 29/05/2017 15:23
MetadataModified 23/09/2014 12:00
Description
סימון נקודתי של מעונות היום המיועדים לילדים עד גיל 3, כתובת ושם המעון/ החברה המפעילה.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=daycares
Embed
 
Category education
UpdatePeriod yearly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

מעונות יום

סימון נקודתי של מעונות היום המיועדים לילדים עד גיל 3, כתובת ושם המעון/ החברה המפעילה.
תאריך יצירה:29/05/2017 | 03:23
תאריך עדכון אחרון:23/09/2014 | 12:00
מדיניות עדכון:אחת לשנה
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/c44e3589-227a-4fc9-ba20-2216d0ee75c7/download/daycares.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/0f00bd2a-4c75-44f2-a141-5a1572cbb7e6/download/daycares.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/43bf6d72-8b15-48f9-b5b1-1c70485527df/download/daycares.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/7f630bf2-f507-400b-9c1a-318c42f79456/download/daycares.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/37745c35-0c3a-4549-8052-45d800b2134a/download/daycares.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/f287c07c-0213-45cb-b344-bf4f479ebfe1/download/daycares.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/affa147d-3e6f-4caf-82d6-045140c61292/download/daycares.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/85b21f4b-7dd4-4da0-befa-6dc9cd2250f3/download/daycares.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/da7f2876-a8f0-4850-bb00-a65983fc14e5/download/daycares.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/173751f4-6196-4e96-abb7-61d3fb5dfe4d/download/daycares.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/38ecf757-650c-4401-ad6e-ff6b31486dec/download/daycares.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/ca20d59c-e505-4f5b-91e2-f7cc76f384f0/download/daycares.itm.kml

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך