מאגרים

כותרת גינות כלבים
Key dog-gardens
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/ab22e780-bccf-46c1-985e-6b64b41738c3/download/dog-gardens.geojson~CSV#; CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/1f4f6c53-402a-4dce-81cd-c82e075d0110/download/dog_gardens.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/86f5f954-a8de-4173-bb14-41915f3d3b85/download/dog-gardens.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/7f7080b0-6376-4ae0-8481-45ec64ee06a6/download/dog-gardens.zip~XLSX#; XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/363d5918-1279-47a3-ba66-d91dbc539182/download/dog_gardens.xlsx~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/e923da4a-7155-4f8f-8706-e9274615fa2d/download/dog-gardens.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/d43e8ce5-4bff-4a69-89d4-e4fc5d0b36d7/download/dog-gardens.xlsx~JSON#; JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/b55bfe7b-f50a-4f28-b4d8-639018d5cb25/download/dog_gardens.json~XML#; XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/2717396a-4082-4c7e-89b2-fad2984f768a/download/dog_gardens.xml~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/79892b32-e150-4d61-8df6-439ba403dd6f/download/dog-gardens.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/a8405726-ea3d-4749-a363-78350061aa34/download/dog-gardens.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/ed673fc7-3659-46df-bb3f-a18234f2b33a/download/dog-gardens.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/d90202c9-f974-4288-bff1-aea768c9c334/download/dog-gardens.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/54d42001-60c4-4aae-91b1-386cbc0ab5a9/download/dog-gardens.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/6d95e48e-5430-4ba4-b115-47b8749bf9c3/download/dog-gardens.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/1d25d50f-54e0-43f8-96e8-ab71779d2465/download/dog-gardens.itm.kml
MetadataCreated 09/07/2017 14:59
MetadataModified 17/01/2018 12:00
Description
שטחי הגינות לשחרור כלבים הממוקמים ברחבי העיר.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=dog-gardens
Embed
Category recreation_welfare_sport
UpdatePeriod yearly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

גינות כלבים

שטחי הגינות לשחרור כלבים הממוקמים ברחבי העיר.
תאריך יצירה:09/07/2017 | 02:59
תאריך עדכון אחרון:17/01/2018 | 12:00
מדיניות עדכון:אחת לשנה
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/ab22e780-bccf-46c1-985e-6b64b41738c3/download/dog-gardens.geojson~CSV#; CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/1f4f6c53-402a-4dce-81cd-c82e075d0110/download/dog_gardens.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/86f5f954-a8de-4173-bb14-41915f3d3b85/download/dog-gardens.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/7f7080b0-6376-4ae0-8481-45ec64ee06a6/download/dog-gardens.zip~XLSX#; XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/363d5918-1279-47a3-ba66-d91dbc539182/download/dog_gardens.xlsx~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/e923da4a-7155-4f8f-8706-e9274615fa2d/download/dog-gardens.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/d43e8ce5-4bff-4a69-89d4-e4fc5d0b36d7/download/dog-gardens.xlsx~JSON#; JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/b55bfe7b-f50a-4f28-b4d8-639018d5cb25/download/dog_gardens.json~XML#; XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/2717396a-4082-4c7e-89b2-fad2984f768a/download/dog_gardens.xml~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/79892b32-e150-4d61-8df6-439ba403dd6f/download/dog-gardens.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/a8405726-ea3d-4749-a363-78350061aa34/download/dog-gardens.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/ed673fc7-3659-46df-bb3f-a18234f2b33a/download/dog-gardens.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/d90202c9-f974-4288-bff1-aea768c9c334/download/dog-gardens.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/54d42001-60c4-4aae-91b1-386cbc0ab5a9/download/dog-gardens.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/6d95e48e-5430-4ba4-b115-47b8749bf9c3/download/dog-gardens.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/1d25d50f-54e0-43f8-96e8-ab71779d2465/download/dog-gardens.itm.kml

פורמטים אפשריים

  <iframe width="1050" height="720" src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTVmYTZhZjctYTA3Yy00MzIxLTg1OGItODZjMDZhM2Y1OTYyIiwidCI6ImRmYzRlOWEyLTkwYTctNDY0MC1hNWY5LWZkYzFiMWFlZjM2NSIsImMiOjl9" frameborder="0" allowFullScreen="true"></iframe>

  תגובות

  כל השדות הינם שדות חובה
  תגובות

  נא למלא שם פרטי ושם משפחה

  נשמח לתגובתך