מאגרים

כותרת מבני חינוך
Key education
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/4a94d22c-fbde-4969-973a-71b1517968ef/download/education.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/e49aac2a-47b7-4d1a-92f7-8056940c9cfa/download/education.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/12bdf65a-2676-44ab-8dac-ce0a6bbc2f5f/download/education.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/e450425d-2061-4898-b5d1-dafae9fa196e/download/education.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/86580c7d-7932-448d-a65d-cbc5ae4f36a5/download/education.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/9dcd2ffe-0133-4d91-a487-f8e53a7a2dfb/download/education.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/043f1788-d89c-4e41-a8f3-9d7703cc153b/download/education.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/8570bc98-a7c7-49c9-801b-e27563026a3b/download/education.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/37694817-ccea-4cfb-b347-1d9090269b1e/download/education.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/b88be11c-a70e-4196-9c47-42460d120e93/download/education.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/820af295-1325-4d3f-bd93-c46d41a03c09/download/education.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/bfe05dcf-c1d1-4b6b-8a9c-afb8541828f1/download/education.itm.kml
MetadataCreated 29/05/2017 15:49
MetadataModified 23/12/2020 12:00
Description
סימון נקודתי של מבנים המשמשים לצרכי החינוך הפורמלי לילדים - גני ילדים מגיל 3, בתי ספר יסודיים ובתי ספר על-יסודיים, שם המוסד וסמל המוסד.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=education
Embed
 
Category education
UpdatePeriod yearly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

מבני חינוך

סימון נקודתי של מבנים המשמשים לצרכי החינוך הפורמלי לילדים - גני ילדים מגיל 3, בתי ספר יסודיים ובתי ספר על-יסודיים, שם המוסד וסמל המוסד.
תאריך יצירה:29/05/2017 | 03:49
תאריך עדכון אחרון:23/12/2020 | 12:00
מדיניות עדכון:אחת לשנה
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/4a94d22c-fbde-4969-973a-71b1517968ef/download/education.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/e49aac2a-47b7-4d1a-92f7-8056940c9cfa/download/education.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/12bdf65a-2676-44ab-8dac-ce0a6bbc2f5f/download/education.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/e450425d-2061-4898-b5d1-dafae9fa196e/download/education.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/86580c7d-7932-448d-a65d-cbc5ae4f36a5/download/education.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/9dcd2ffe-0133-4d91-a487-f8e53a7a2dfb/download/education.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/043f1788-d89c-4e41-a8f3-9d7703cc153b/download/education.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/8570bc98-a7c7-49c9-801b-e27563026a3b/download/education.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/37694817-ccea-4cfb-b347-1d9090269b1e/download/education.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/b88be11c-a70e-4196-9c47-42460d120e93/download/education.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/820af295-1325-4d3f-bd93-c46d41a03c09/download/education.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/bfe05dcf-c1d1-4b6b-8a9c-afb8541828f1/download/education.itm.kml

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך