מאגרים

כותרת מועדונים חברתיים לקשיש
Key elderly-social-clubs
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/7d2a89d1-c960-4616-b4c8-a40858efb1b8/download/elderly-social-clubs.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/bb8f66d7-5a93-42c8-af10-3bc2a61440c3/download/elderly-social-clubs.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/21c936e4-e839-4db4-8487-12fb54e312e0/download/elderly-social-clubs.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/dc7e0adc-3f57-4d5b-ba89-ba8ade8e4039/download/elderly-social-clubs.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/2490d62c-a187-4d46-b016-0c3bfd3753bc/download/elderly-social-clubs.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/f24bb777-b208-46f4-909e-181bc8325e60/download/elderly-social-clubs.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/1d69410a-7463-4ff7-82ab-72378398a671/download/elderly-social-clubs.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/d910bcc1-4735-4c2c-bc5f-370929cc7efe/download/elderly-social-clubs.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/4e5159f7-bd4b-435e-8714-147f2fcfb8ce/download/elderly-social-clubs.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/7e80d34f-56f2-4ec8-a287-7c5b85810576/download/elderly-social-clubs.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/a2813038-7e3f-413a-bd65-7207f7809913/download/elderly-social-clubs.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/0c5902b1-72f1-4eeb-865e-6bc469afef14/download/elderly-social-clubs.itm.kml
MetadataCreated 29/05/2017 19:08
MetadataModified 22/07/2019 12:53
Description
סימון נקודתי וכתובות של מועדונים חברתיים המשמשים קשישים בעיר.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=elderly-social-clubs
Embed
 
Category recreation_welfare_sport
UpdatePeriod manually
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

מועדונים חברתיים לקשיש

סימון נקודתי וכתובות של מועדונים חברתיים המשמשים קשישים בעיר.
תאריך יצירה:29/05/2017 | 07:08
תאריך עדכון אחרון:22/07/2019 | 12:53
מדיניות עדכון:לפי צורך / באופן ייזום
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/7d2a89d1-c960-4616-b4c8-a40858efb1b8/download/elderly-social-clubs.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/bb8f66d7-5a93-42c8-af10-3bc2a61440c3/download/elderly-social-clubs.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/21c936e4-e839-4db4-8487-12fb54e312e0/download/elderly-social-clubs.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/dc7e0adc-3f57-4d5b-ba89-ba8ade8e4039/download/elderly-social-clubs.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/2490d62c-a187-4d46-b016-0c3bfd3753bc/download/elderly-social-clubs.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/f24bb777-b208-46f4-909e-181bc8325e60/download/elderly-social-clubs.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/1d69410a-7463-4ff7-82ab-72378398a671/download/elderly-social-clubs.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/d910bcc1-4735-4c2c-bc5f-370929cc7efe/download/elderly-social-clubs.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/4e5159f7-bd4b-435e-8714-147f2fcfb8ce/download/elderly-social-clubs.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/7e80d34f-56f2-4ec8-a287-7c5b85810576/download/elderly-social-clubs.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/a2813038-7e3f-413a-bd65-7207f7809913/download/elderly-social-clubs.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/0c5902b1-72f1-4eeb-865e-6bc469afef14/download/elderly-social-clubs.itm.kml

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך