מאגרים

כותרת מזרקות העיר
Key fountains
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/d6df3f65-e52c-4093-97b5-6508033e8c31/download/fountains.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/ca92d1cc-078d-4f2c-b953-bfd82187f619/download/fountains.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/6b19e61c-f5c3-4850-986f-16ed5e99f504/download/fountains.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/62acabbd-013a-49ef-ac74-12c9c93940cf/download/fountains.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/775b8204-fa39-46de-89be-8677472ce6b1/download/fountains.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/892a5a11-8f31-4b59-934d-6252f049177a/download/fountains.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/2eaa39ba-adcb-4f16-96ea-9a1e7a5b89d8/download/fountains.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/60ec8f3f-3e88-4b5b-9649-070b7698e9c6/download/fountains.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/726fbd9f-1a98-487f-a934-2900ea238583/download/fountains.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/a4c4e57b-fad9-45a3-8fbd-f4ebd1c64cfb/download/fountains.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/7533f7dd-cc60-4013-8fe3-f9a6bf12f43c/download/fountains.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/63639641-70a2-4ae3-9d19-89629a40926f/download/fountains.itm.kml
MetadataCreated 25/05/2017 10:27
MetadataModified 22/07/2019 12:53
Description
סימון נקודתי, שמות וכתובות של המזרקות ומיצגי המים הקיימים בעיר.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=fountains
Embed
 
Category city_planning
UpdatePeriod manually
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

מזרקות העיר

סימון נקודתי, שמות וכתובות של המזרקות ומיצגי המים הקיימים בעיר.
תאריך יצירה:25/05/2017 | 10:27
תאריך עדכון אחרון:22/07/2019 | 12:53
מדיניות עדכון:לפי צורך / באופן ייזום
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/d6df3f65-e52c-4093-97b5-6508033e8c31/download/fountains.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/ca92d1cc-078d-4f2c-b953-bfd82187f619/download/fountains.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/6b19e61c-f5c3-4850-986f-16ed5e99f504/download/fountains.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/62acabbd-013a-49ef-ac74-12c9c93940cf/download/fountains.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/775b8204-fa39-46de-89be-8677472ce6b1/download/fountains.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/892a5a11-8f31-4b59-934d-6252f049177a/download/fountains.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/2eaa39ba-adcb-4f16-96ea-9a1e7a5b89d8/download/fountains.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/60ec8f3f-3e88-4b5b-9649-070b7698e9c6/download/fountains.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/726fbd9f-1a98-487f-a934-2900ea238583/download/fountains.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/a4c4e57b-fad9-45a3-8fbd-f4ebd1c64cfb/download/fountains.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/7533f7dd-cc60-4013-8fe3-f9a6bf12f43c/download/fountains.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/63639641-70a2-4ae3-9d19-89629a40926f/download/fountains.itm.kml

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך