מאגרים

כותרת פחי אשפה טמונים (טמוני קרקע)
Key garbage-bins
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/c10da702-c1be-481f-aeb5-6cd649eed3b1/download/garbage-bins.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/5afd1a3a-b68a-43bc-8c63-311935de4d9a/download/garbage-bins.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/b48f8fba-a2c4-4f21-9970-cfc602fdaa2a/download/garbage-bins.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/8e1531a5-b911-4d5f-af2c-c552c88ca867/download/garbage-bins.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/7d223d9a-c453-4138-b0dd-e927ca44998f/download/garbage-bins.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/db58f9a8-1d84-48be-8d98-47ef6a1e81af/download/garbage-bins.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/6990cf1d-e595-474e-8c0a-21802974aad2/download/garbage-bins.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/e2cb5060-11d7-45ee-8316-d7b5277c24f4/download/garbage-bins.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/f8f5007b-64f4-4c10-813a-d0a3b5c7329b/download/garbage-bins.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/c5f632f4-e820-4b15-be07-94df1ef60bdd/download/garbage-bins.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/03f23dc9-1e47-4f2a-838d-163b110bd929/download/garbage-bins.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/a032af53-6332-42eb-a19c-5ba2f11e8297/download/garbage-bins.itm.kml
MetadataCreated 17/07/2017 12:57
MetadataModified 25/12/2017 12:00
Description
מיקום פחי האשפה הטמונים הפזורים ברחבי העיר, סוג (חברה), האם משמשים לפסולת רטובה או יבשה והאם תקינים.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=garbage-bins
Embed
Category security_infrastructure
UpdatePeriod monthly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

פחי אשפה טמונים (טמוני קרקע)

מיקום פחי האשפה הטמונים הפזורים ברחבי העיר, סוג (חברה), האם משמשים לפסולת רטובה או יבשה והאם תקינים.
תאריך יצירה:17/07/2017 | 12:57
תאריך עדכון אחרון:25/12/2017 | 12:00
מדיניות עדכון:אחת לחודש
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/c10da702-c1be-481f-aeb5-6cd649eed3b1/download/garbage-bins.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/5afd1a3a-b68a-43bc-8c63-311935de4d9a/download/garbage-bins.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/b48f8fba-a2c4-4f21-9970-cfc602fdaa2a/download/garbage-bins.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/8e1531a5-b911-4d5f-af2c-c552c88ca867/download/garbage-bins.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/7d223d9a-c453-4138-b0dd-e927ca44998f/download/garbage-bins.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/db58f9a8-1d84-48be-8d98-47ef6a1e81af/download/garbage-bins.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/6990cf1d-e595-474e-8c0a-21802974aad2/download/garbage-bins.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/e2cb5060-11d7-45ee-8316-d7b5277c24f4/download/garbage-bins.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/f8f5007b-64f4-4c10-813a-d0a3b5c7329b/download/garbage-bins.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/c5f632f4-e820-4b15-be07-94df1ef60bdd/download/garbage-bins.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/03f23dc9-1e47-4f2a-838d-163b110bd929/download/garbage-bins.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/a032af53-6332-42eb-a19c-5ba2f11e8297/download/garbage-bins.itm.kml

פורמטים אפשריים

  <iframe width="1050" height="720" src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDg0ZTc3YzYtYzU3Zi00NTlhLTg1MGEtMTAyYWIzYTQ4OTBhIiwidCI6ImRmYzRlOWEyLTkwYTctNDY0MC1hNWY5LWZkYzFiMWFlZjM2NSIsImMiOjl9" frameborder="0" allowFullScreen="true"></iframe>

  תגובות

  כל השדות הינם שדות חובה
  תגובות

  נא למלא שם פרטי ושם משפחה

  נשמח לתגובתך