מאגרים

כותרת תחנות דלק
Key gas-stations
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/71ce59a1-c2ba-40b3-8ad2-e59f44dd81ed/download/gas-stations.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/dc2669eb-180a-4e2f-82a6-943a253421b5/download/gas-stations.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/1019a2d7-777f-4a8b-b54f-6ee0b871532c/download/gas-stations.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/95c944c1-c80d-4ada-b715-c49674238364/download/gas-stations.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/3a13d54e-3a3f-4699-a173-f4fc173242aa/download/gas-stations.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/53c8fbdc-78a8-411b-acd1-7ef5ab43bae4/download/gas-stations.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/d1941506-840e-4a8f-a19c-222bcea08ba3/download/gas-stations.xml
MetadataCreated 15/06/2017 12:51
MetadataModified 29/11/2017 12:00
Description
סימון נקודתי של תחנות הדלק הקיימות בעיר, שם התחנה, כתובת, והחברה של כל תחנה.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=gas-stations
Embed
 
Category transportation
UpdatePeriod yearly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

תחנות דלק

סימון נקודתי של תחנות הדלק הקיימות בעיר, שם התחנה, כתובת, והחברה של כל תחנה.
תאריך יצירה:15/06/2017 | 12:51
תאריך עדכון אחרון:29/11/2017 | 12:00
מדיניות עדכון:אחת לשנה
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/71ce59a1-c2ba-40b3-8ad2-e59f44dd81ed/download/gas-stations.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/dc2669eb-180a-4e2f-82a6-943a253421b5/download/gas-stations.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/1019a2d7-777f-4a8b-b54f-6ee0b871532c/download/gas-stations.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/95c944c1-c80d-4ada-b715-c49674238364/download/gas-stations.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/3a13d54e-3a3f-4699-a173-f4fc173242aa/download/gas-stations.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/53c8fbdc-78a8-411b-acd1-7ef5ab43bae4/download/gas-stations.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/d1941506-840e-4a8f-a19c-222bcea08ba3/download/gas-stations.xml

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך