מאגרים

כותרת מרכזי בריאות
Key health
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/939342a7-45bb-4c1e-928c-5d9cc0c0140d/download/health.geojson~CSV#; CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/168d8636-b516-4279-9d92-a3adef72f53b/download/healthclinics.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/d3ff61b0-e84c-47e0-8dde-754ec77c7361/download/health.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/6cd75a4e-c082-48ef-b429-989a7805ca0f/download/health.zip~XLSX#; XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/1a10ccd7-fd6b-4cf8-8d2e-1546efccaf42/download/healthclinics.xlsx~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/02982438-f63d-4690-b4b5-b7e858fd6ffe/download/health.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/3dde455c-076e-4827-a817-33722b002831/download/health.xlsx~JSON#; JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/50eb9647-30ba-4fcf-b987-22890b6e5211/download/healthclinics.json~XML#; XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/a18a5ec6-ace4-4a99-b1f7-e3251fef9407/download/healthclinics.xml~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/1f341670-795d-4aae-a943-2b2fefb139d2/download/health.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/9fa32592-049a-45d4-9f97-cc326007b8b2/download/health.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/20b34a63-a37e-44c2-99c8-d59aa06532ba/download/health.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/dc1431f7-14a6-4b74-845d-7d27b0057ff6/download/health.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/f54fa148-ca3a-44ad-8f11-2410c888f332/download/health.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/4574996a-63ef-4f81-a48b-009e85a00f7b/download/health.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/d1c9ee20-5c7d-4bab-88fb-2a4cc8ffca05/download/health.itm.kml
MetadataCreated 29/05/2017 19:17
MetadataModified 23/11/2020 12:00
Description
סימון נקודתי וכתובות של טיפות החלב והמרפאות (קופות החולים) הפזורות בעיר.
לגבי קופות החולים מצוין שם הקופה המפעילה (כללית, מכבי, לאומית וכו'),
המפעיל של טיפות החלב הינו משרד הבריאות.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=health
Embed
 
Category health
UpdatePeriod yearly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

מרכזי בריאות

סימון נקודתי וכתובות של טיפות החלב והמרפאות (קופות החולים) הפזורות בעיר.
לגבי קופות החולים מצוין שם הקופה המפעילה (כללית, מכבי, לאומית וכו'),
המפעיל של טיפות החלב הינו משרד הבריאות.
תאריך יצירה:29/05/2017 | 07:17
תאריך עדכון אחרון:23/11/2020 | 12:00
מדיניות עדכון:אחת לשנה
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/939342a7-45bb-4c1e-928c-5d9cc0c0140d/download/health.geojson~CSV#; CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/168d8636-b516-4279-9d92-a3adef72f53b/download/healthclinics.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/d3ff61b0-e84c-47e0-8dde-754ec77c7361/download/health.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/6cd75a4e-c082-48ef-b429-989a7805ca0f/download/health.zip~XLSX#; XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/1a10ccd7-fd6b-4cf8-8d2e-1546efccaf42/download/healthclinics.xlsx~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/02982438-f63d-4690-b4b5-b7e858fd6ffe/download/health.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/3dde455c-076e-4827-a817-33722b002831/download/health.xlsx~JSON#; JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/50eb9647-30ba-4fcf-b987-22890b6e5211/download/healthclinics.json~XML#; XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/a18a5ec6-ace4-4a99-b1f7-e3251fef9407/download/healthclinics.xml~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/1f341670-795d-4aae-a943-2b2fefb139d2/download/health.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/9fa32592-049a-45d4-9f97-cc326007b8b2/download/health.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/20b34a63-a37e-44c2-99c8-d59aa06532ba/download/health.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/dc1431f7-14a6-4b74-845d-7d27b0057ff6/download/health.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/f54fa148-ca3a-44ad-8f11-2410c888f332/download/health.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/4574996a-63ef-4f81-a48b-009e85a00f7b/download/health.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/d1c9ee20-5c7d-4bab-88fb-2a4cc8ffca05/download/health.itm.kml

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך