מאגרים

כותרת אזורים סטטיסטיים מפקד 2008
Key lamas-2008
OrganizationKey cbs
OrganizationTitle הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
Resources
MetadataCreated 08/02/2018 12:41
MetadataModified 08/02/2018 12:41
Description
מאגר האזורים הסטטיסטיים בישראל של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מסתמך על מפקד האוכלוסין של שנת 2008.
המידע מהשכבה אינו מהווה אסמכתה לשחזור גבולות של יישובים או ישויות גיאוגרפיות אחרות ותכליתו לפרסום נתונים סטטיסטיים בלבד.
המאגר מנוהל ומונגש באתר הלמ"ס, והמידע הקיים בו הינו באחריותו.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=lamas-2008
Embed
 
Category city_planning
UpdatePeriod manually
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=3
License Creative Commons Attribution
קבצים מצורפים

אזורים סטטיסטיים מפקד 2008

מאגר האזורים הסטטיסטיים בישראל של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מסתמך על מפקד האוכלוסין של שנת 2008.
המידע מהשכבה אינו מהווה אסמכתה לשחזור גבולות של יישובים או ישויות גיאוגרפיות אחרות ותכליתו לפרסום נתונים סטטיסטיים בלבד.
המאגר מנוהל ומונגש באתר הלמ"ס, והמידע הקיים בו הינו באחריותו.
תאריך יצירה:08/02/2018 | 12:41
תאריך עדכון אחרון:08/02/2018 | 12:41
מדיניות עדכון:לפי צורך / באופן ייזום
תנאי שימוש במאגר:Creative Commons Attribution
תנאים משפטיים:לצפייה
URL#;URL#;https://data.gov.il/dataset/statistical-area-2008

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך