מאגרים

כותרת רמזורים
Key light-traffics
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/1eaaaba9-1fba-4f31-8ed6-aa81f90de7c8/download/light-traffics.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/3be36620-bb94-4879-ad69-72daaed4d7d4/download/light-traffics.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/3954ef17-9486-4b71-9e57-20d7dbb811f3/download/light-traffics.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/8e33eb88-1a98-4352-9abf-d9675b5b463a/download/light-traffics.xlsx~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/ebb684e2-1276-406a-b204-d4baa159f4c7/download/light-traffics.geojson~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/dfcf773c-7b63-4775-8cf9-01f83045ec76/download/light-traffics.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/a846cb01-55ec-41e8-b0a3-a56e19aaf178/download/light-traffics.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/bbb8558c-25d4-4fdd-995f-1df8e63c5b33/download/light-traffics.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/7e78903b-9261-4d9e-bb16-2ce41b6e510e/download/light-traffics.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/54c0db15-9af7-48d4-a174-9d9bc216ba76/download/light-traffics.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/73a3c209-1714-47ba-be3f-a8bb713c60d4/download/light-traffics.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/dffdde9f-a22a-4ab7-9fdd-320d9f07f609/download/light-traffics.itm.kml
MetadataCreated 18/09/2017 13:06
MetadataModified 05/09/2017 12:00
Description
סימון נקודתי של מיקומי הרמזורים הקיימים בעיר ומספר הרמזור כפי שמופיע על-גבי הרמזור עצמו בשטח.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=light-traffics
Embed
Category transportation
UpdatePeriod yearly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

רמזורים

סימון נקודתי של מיקומי הרמזורים הקיימים בעיר ומספר הרמזור כפי שמופיע על-גבי הרמזור עצמו בשטח.
תאריך יצירה:18/09/2017 | 01:06
תאריך עדכון אחרון:05/09/2017 | 12:00
מדיניות עדכון:אחת לשנה
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/1eaaaba9-1fba-4f31-8ed6-aa81f90de7c8/download/light-traffics.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/3be36620-bb94-4879-ad69-72daaed4d7d4/download/light-traffics.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/3954ef17-9486-4b71-9e57-20d7dbb811f3/download/light-traffics.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/8e33eb88-1a98-4352-9abf-d9675b5b463a/download/light-traffics.xlsx~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/ebb684e2-1276-406a-b204-d4baa159f4c7/download/light-traffics.geojson~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/dfcf773c-7b63-4775-8cf9-01f83045ec76/download/light-traffics.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/a846cb01-55ec-41e8-b0a3-a56e19aaf178/download/light-traffics.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/bbb8558c-25d4-4fdd-995f-1df8e63c5b33/download/light-traffics.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/7e78903b-9261-4d9e-bb16-2ce41b6e510e/download/light-traffics.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/54c0db15-9af7-48d4-a174-9d9bc216ba76/download/light-traffics.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/73a3c209-1714-47ba-be3f-a8bb713c60d4/download/light-traffics.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/dffdde9f-a22a-4ab7-9fdd-320d9f07f609/download/light-traffics.itm.kml

פורמטים אפשריים

  <iframe width="1050" height="720" src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjBkZTM5YTgtNjIyYi00MGQyLWIwY2MtZmE2YzdhN2QyMzVkIiwidCI6ImRmYzRlOWEyLTkwYTctNDY0MC1hNWY5LWZkYzFiMWFlZjM2NSIsImMiOjl9" frameborder="0" allowFullScreen="true"></iframe>

  תגובות

  כל השדות הינם שדות חובה
  תגובות

  נא למלא שם פרטי ושם משפחה

  נשמח לתגובתך