מאגרים

כותרת תורנות בתי מרקחת
Key pharmacy-duty
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
MetadataCreated 18/10/2017 08:52
MetadataModified 18/10/2017 08:52
Description
שמות בתי המרקחת התורנים בעיר, כתובתם, מספר הטלפון של כל אחד מהם, וטווח התאריכים בהם כל בית מרקחת תורן.

לצפייה בטבלה באתר עיריית באר שבע
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=pharmacy-duty
Embed
Category health
UpdatePeriod manually
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

תורנות בתי מרקחת

שמות בתי המרקחת התורנים בעיר, כתובתם, מספר הטלפון של כל אחד מהם, וטווח התאריכים בהם כל בית מרקחת תורן.

לצפייה בטבלה באתר עיריית באר שבע
תאריך יצירה:18/10/2017 | 08:52
תאריך עדכון אחרון:18/10/2017 | 08:52
מדיניות עדכון:לפי צורך / באופן ייזום
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/295e57cf-3b74-4ccf-a1a9-465c7ab2d072/resource/52f93775-ffa6-4f4c-bf4b-7257687924f1/download/pharmacy-duty.csv~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/295e57cf-3b74-4ccf-a1a9-465c7ab2d072/resource/56a71487-1112-45c8-9df4-c717642aae26/download/pharmacy-duty.json~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/295e57cf-3b74-4ccf-a1a9-465c7ab2d072/resource/7e68afe6-1c65-42b5-994e-e8eaf5b33582/download/pharmacy-duty.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/295e57cf-3b74-4ccf-a1a9-465c7ab2d072/resource/5127af17-352f-4f93-9409-f9a8c7ab4160/download/pharmacy-duty.xlsx

פורמטים אפשריים

  <iframe width="1050" height="720" src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODU3YWUyOWQtYzMxZC00ZmFiLWEyNTctYzViZGE4NWI0MTFiIiwidCI6ImRmYzRlOWEyLTkwYTctNDY0MC1hNWY5LWZkYzFiMWFlZjM2NSIsImMiOjl9" frameborder="0" allowFullScreen="true"></iframe>

  תגובות

  כל השדות הינם שדות חובה
  תגובות

  נא למלא שם פרטי ושם משפחה

  נשמח לתגובתך