מאגרים

כותרת דרכים
Key roads
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/33c3476c-db4c-4a55-b0b0-f89f9afec216/download/roads.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/93260118-70a2-4d05-8988-84c4477572b1/download/roads.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/919c93e8-d626-4979-85f2-c3c8808f480e/download/roads.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/51cb5bdf-ca37-4a44-9a49-20a1e456ab9c/download/roads.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/11e86deb-6820-4b65-88e0-8d5a6525c490/download/roads.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/bb23a2d0-aa06-4782-97ee-0233efcc8e7a/download/roads.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/1f91b0f0-ffea-4769-97a6-645e23ec409f/download/roads.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/ea96072a-0eea-43d0-b4d3-b1e9dc397123/download/roads.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/a329b200-33a0-4d7b-9531-086b7475d5e6/download/roads.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/aa584e7a-8581-4f4b-a64d-198ce8ca1c5d/download/roads.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/8e45dda7-35b3-439c-b8f5-377d7c021178/download/roads.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/f884abf3-b425-499a-9aba-6d1cc3891743/download/roads.itm.kml
MetadataCreated 17/07/2017 12:37
MetadataModified 22/11/2020 12:00
Description
הדרכים ברחבי העיר, קצה אספלט, אבני שפה וקצה דרך.
השכבה נבנתה במיפוי פוטוגרמטרי על-פי צילום אוויר משנת 2005 שנעשה עבור עיריית באר שבע על-ידי חברת א.א.ג. אזוט ועל-ידי עדכונים מתוך מפות עדות שביצעו מודדים שונים במסגרת בקשות לטופס 4 וטופס גמר.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=roads
Embed
 
Category city_planning
UpdatePeriod monthly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

דרכים

הדרכים ברחבי העיר, קצה אספלט, אבני שפה וקצה דרך.
השכבה נבנתה במיפוי פוטוגרמטרי על-פי צילום אוויר משנת 2005 שנעשה עבור עיריית באר שבע על-ידי חברת א.א.ג. אזוט ועל-ידי עדכונים מתוך מפות עדות שביצעו מודדים שונים במסגרת בקשות לטופס 4 וטופס גמר.
תאריך יצירה:17/07/2017 | 12:37
תאריך עדכון אחרון:22/11/2020 | 12:00
מדיניות עדכון:אחת לחודש
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/33c3476c-db4c-4a55-b0b0-f89f9afec216/download/roads.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/93260118-70a2-4d05-8988-84c4477572b1/download/roads.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/919c93e8-d626-4979-85f2-c3c8808f480e/download/roads.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/51cb5bdf-ca37-4a44-9a49-20a1e456ab9c/download/roads.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/11e86deb-6820-4b65-88e0-8d5a6525c490/download/roads.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/bb23a2d0-aa06-4782-97ee-0233efcc8e7a/download/roads.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/1f91b0f0-ffea-4769-97a6-645e23ec409f/download/roads.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/ea96072a-0eea-43d0-b4d3-b1e9dc397123/download/roads.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/a329b200-33a0-4d7b-9531-086b7475d5e6/download/roads.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/aa584e7a-8581-4f4b-a64d-198ce8ca1c5d/download/roads.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/8e45dda7-35b3-439c-b8f5-377d7c021178/download/roads.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/f884abf3-b425-499a-9aba-6d1cc3891743/download/roads.itm.kml

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך