מאגרים

כותרת מקלטים
Key shelters
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/e687f3aa-3e28-45e6-aed5-dd3ed8c8ea84/download/shelters.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/84172232-4a7d-4950-bd0c-416dc9833502/download/shelters.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/e5d03517-a3a6-4ecc-9a57-e687c46363aa/download/shelters.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/98715ba4-1d7d-481f-8d60-45bac5c3f3cb/download/shelters.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/5d79dd59-2c2f-4535-937b-79e2db415960/download/shelters.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/1f4f5d63-07aa-4522-aba1-a81c648700a6/download/shelters.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/6f21ba89-61e5-4963-9a23-4a45183a182d/download/shelters.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/8baa9e4c-b706-4515-a783-d8da1c8bc3fc/download/shelters.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/7610e3e5-748d-4ce8-8224-74205ce572af/download/shelters.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/5f367ba9-f695-4eee-9e9d-db2840fb68e4/download/shelters.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/38441d19-b7d5-4104-b753-57bc902a56a4/download/shelters.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/042f3415-ac47-4ca8-8569-efeda3b86b6c/download/shelters.itm.kml
MetadataCreated 28/05/2017 11:10
MetadataModified 14/12/2011 12:00
Description
סימון נקודתי של המקלטים הקיימים ברחבי העיר ומספר המקלט (קוד המקלט) כפי שמופיע על גבי המקלט עצמו בשטח.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=shelters
Embed
 
Category security_infrastructure
UpdatePeriod manually
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

מקלטים

סימון נקודתי של המקלטים הקיימים ברחבי העיר ומספר המקלט (קוד המקלט) כפי שמופיע על גבי המקלט עצמו בשטח.
תאריך יצירה:28/05/2017 | 11:10
תאריך עדכון אחרון:14/12/2011 | 12:00
מדיניות עדכון:לפי צורך / באופן ייזום
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/e687f3aa-3e28-45e6-aed5-dd3ed8c8ea84/download/shelters.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/84172232-4a7d-4950-bd0c-416dc9833502/download/shelters.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/e5d03517-a3a6-4ecc-9a57-e687c46363aa/download/shelters.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/98715ba4-1d7d-481f-8d60-45bac5c3f3cb/download/shelters.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/5d79dd59-2c2f-4535-937b-79e2db415960/download/shelters.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/1f4f5d63-07aa-4522-aba1-a81c648700a6/download/shelters.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/6f21ba89-61e5-4963-9a23-4a45183a182d/download/shelters.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/8baa9e4c-b706-4515-a783-d8da1c8bc3fc/download/shelters.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/7610e3e5-748d-4ce8-8224-74205ce572af/download/shelters.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/5f367ba9-f695-4eee-9e9d-db2840fb68e4/download/shelters.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/38441d19-b7d5-4104-b753-57bc902a56a4/download/shelters.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/042f3415-ac47-4ca8-8569-efeda3b86b6c/download/shelters.itm.kml

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך