מאגרים

כותרת צופרים
Key sirens
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/aa1b0066-0a4f-4f02-8f38-1ded4465e70f/download/sirens.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/205f0a81-ab54-4681-83cf-ac22c08b4633/download/sirens.csv~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/f4904106-7d3f-4589-b109-c9e5e14808e4/download/sirens.zip~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/4a2dffe2-7279-47b6-bc6b-8c21fcd9ade9/download/sirens.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/4da3a332-7aab-428a-a9c8-6d0b1ff93ef5/download/sirens.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/aaabf57a-f5c7-4170-812c-b6f5bfc26b3d/download/sirens.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/c40a8402-4d8b-45ab-a195-7752e2bb5dd5/download/sirens.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/e632e681-14e8-4ca6-b4c9-c7a0560f4bea/download/sirens.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/75764c40-cffa-44ce-9ee4-cddaaf3102b4/download/sirens.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/3e351480-6a0a-461a-94ab-22518cda5ea7/download/sirens.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/aad84867-e6a2-49a6-9a2e-f1cf487bd7b9/download/sirens.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/e07f212a-e396-4f40-bdc1-f0460a3e375f/download/sirens.itm.kml
MetadataCreated 01/02/2018 15:43
MetadataModified 03/10/2019 12:00
Description
סימון נקודתי של מיקומי מתקני הצופרים ברחבי העיר, שם הצופר וכתובתו.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=sirens
Embed
Category security_infrastructure
UpdatePeriod quarterly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

צופרים

סימון נקודתי של מיקומי מתקני הצופרים ברחבי העיר, שם הצופר וכתובתו.
תאריך יצירה:01/02/2018 | 03:43
תאריך עדכון אחרון:03/10/2019 | 12:00
מדיניות עדכון:אחת לרבעון
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/aa1b0066-0a4f-4f02-8f38-1ded4465e70f/download/sirens.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/205f0a81-ab54-4681-83cf-ac22c08b4633/download/sirens.csv~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/f4904106-7d3f-4589-b109-c9e5e14808e4/download/sirens.zip~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/4a2dffe2-7279-47b6-bc6b-8c21fcd9ade9/download/sirens.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/4da3a332-7aab-428a-a9c8-6d0b1ff93ef5/download/sirens.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/aaabf57a-f5c7-4170-812c-b6f5bfc26b3d/download/sirens.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/c40a8402-4d8b-45ab-a195-7752e2bb5dd5/download/sirens.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/e632e681-14e8-4ca6-b4c9-c7a0560f4bea/download/sirens.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/75764c40-cffa-44ce-9ee4-cddaaf3102b4/download/sirens.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/3e351480-6a0a-461a-94ab-22518cda5ea7/download/sirens.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/aad84867-e6a2-49a6-9a2e-f1cf487bd7b9/download/sirens.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/e07f212a-e396-4f40-bdc1-f0460a3e375f/download/sirens.itm.kml

פורמטים אפשריים

  <iframe width="1050" height="720" src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWJjZDc0YTEtYTljMC00M2M5LWEzZTEtMDYxOWM1NjdkYWY1IiwidCI6ImRmYzRlOWEyLTkwYTctNDY0MC1hNWY5LWZkYzFiMWFlZjM2NSIsImMiOjl9" frameborder="0" allowFullScreen="true"></iframe>

  תגובות

  כל השדות הינם שדות חובה
  תגובות

  נא למלא שם פרטי ושם משפחה

  נשמח לתגובתך