מאגרים

כותרת מתקני ספורט
Key sport
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/012382a2-97ed-4310-bc20-f4e41207e049/download/sport.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/5f9b356b-73d1-4c36-9e26-0fe0ce5e36c8/download/sport.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/7be6cdf4-657d-406b-b321-4c9fac681cfd/download/sport.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/b6957500-42fd-4ec1-bada-cb1420093194/download/sport.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/13cf9df7-ed48-46e5-b6a9-c73d6056e7ba/download/sport.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/58f26a74-af55-4823-81d8-17715883acc6/download/sport.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/b706c863-ba3a-4721-8152-574c524c7c36/download/sport.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/567b8167-db50-4436-a140-292a192f357b/download/sport.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/fbdde47a-25d7-40e5-b15d-55a6363ec3ea/download/sport.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/7af7d2f5-de31-41ee-80d3-f10b64f43aca/download/sport.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/724bc187-696e-44d5-9433-fda66fe8a92b/download/sport.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/ef705c08-63ef-4a37-bde2-4ee4e0a06769/download/sport.itm.kml
MetadataCreated 29/05/2017 19:31
MetadataModified 22/07/2019 12:54
Description
סימון נקודתי של מתקנים המשמשים לצרכי ספורט בעיר - מגרשי ספורט, אולמות, מתקני כושר ועוד.
עבור חלק מהמתקנים, קיים מידע כגון גורם אחראי, נגישות, האם קיימת חנייה, מצב תאורה, האם קיים גידור, שנת הקמה, האם נדרש תיאום מראש או פתוח באופן קבוע ועוד.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=sport
Embed
Category recreation_welfare_sport
UpdatePeriod yearly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

מתקני ספורט

סימון נקודתי של מתקנים המשמשים לצרכי ספורט בעיר - מגרשי ספורט, אולמות, מתקני כושר ועוד.
עבור חלק מהמתקנים, קיים מידע כגון גורם אחראי, נגישות, האם קיימת חנייה, מצב תאורה, האם קיים גידור, שנת הקמה, האם נדרש תיאום מראש או פתוח באופן קבוע ועוד.
תאריך יצירה:29/05/2017 | 07:31
תאריך עדכון אחרון:22/07/2019 | 12:54
מדיניות עדכון:אחת לשנה
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/012382a2-97ed-4310-bc20-f4e41207e049/download/sport.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/5f9b356b-73d1-4c36-9e26-0fe0ce5e36c8/download/sport.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/7be6cdf4-657d-406b-b321-4c9fac681cfd/download/sport.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/b6957500-42fd-4ec1-bada-cb1420093194/download/sport.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/13cf9df7-ed48-46e5-b6a9-c73d6056e7ba/download/sport.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/58f26a74-af55-4823-81d8-17715883acc6/download/sport.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/b706c863-ba3a-4721-8152-574c524c7c36/download/sport.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/567b8167-db50-4436-a140-292a192f357b/download/sport.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/fbdde47a-25d7-40e5-b15d-55a6363ec3ea/download/sport.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/7af7d2f5-de31-41ee-80d3-f10b64f43aca/download/sport.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/724bc187-696e-44d5-9433-fda66fe8a92b/download/sport.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/ef705c08-63ef-4a37-bde2-4ee4e0a06769/download/sport.itm.kml

פורמטים אפשריים

  <iframe width="1050" height="720" src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGU1YWY3NDMtMWU3Zi00OWUyLWFlNWMtNWYzYTY3MTA1MmUzIiwidCI6ImRmYzRlOWEyLTkwYTctNDY0MC1hNWY5LWZkYzFiMWFlZjM2NSIsImMiOjl9" frameborder="0" allowFullScreen="true"></iframe>

  תגובות

  כל השדות הינם שדות חובה
  תגובות

  נא למלא שם פרטי ושם משפחה

  נשמח לתגובתך