מאגרים

כותרת עמודי תאורה
Key street-light
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/b0f4281a-9977-4a26-bb5c-6e542941454f/download/street-light.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/6bbebdfc-cc60-48f2-b2c0-73ad6f2f528a/download/street-light.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/f3648891-e401-4a36-a5a2-400c996065b3/download/street-light.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/e2f359dc-a339-480c-9e56-dd6ac4b02e15/download/street-light.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/6a4342bd-5ec3-47ba-a303-86e66197d550/download/street-light.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/56379438-ced8-4d53-a52e-e29485b10d22/download/street-light.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/f7e3ae9c-2c67-4553-abbd-d6ab1c3d9e3a/download/street-light.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/0f3aec13-e7c4-42d3-a379-6799d8752237/download/street-light.kml
MetadataCreated 10/07/2017 12:26
MetadataModified 22/07/2019 12:54
Description
סימון נקודתי של עמודי התאורה הפזורים ברחבי העיר, נתונים אודות מספר העמוד ושיוכו למרכזייה כפי שמופיע על-גבי עמוד התאורה עצמו בשטח.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=street-light
Embed
 
Category security_infrastructure
UpdatePeriod monthly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

עמודי תאורה

סימון נקודתי של עמודי התאורה הפזורים ברחבי העיר, נתונים אודות מספר העמוד ושיוכו למרכזייה כפי שמופיע על-גבי עמוד התאורה עצמו בשטח.
תאריך יצירה:10/07/2017 | 12:26
תאריך עדכון אחרון:22/07/2019 | 12:54
מדיניות עדכון:אחת לחודש
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/b0f4281a-9977-4a26-bb5c-6e542941454f/download/street-light.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/6bbebdfc-cc60-48f2-b2c0-73ad6f2f528a/download/street-light.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/f3648891-e401-4a36-a5a2-400c996065b3/download/street-light.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/e2f359dc-a339-480c-9e56-dd6ac4b02e15/download/street-light.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/6a4342bd-5ec3-47ba-a303-86e66197d550/download/street-light.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/56379438-ced8-4d53-a52e-e29485b10d22/download/street-light.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/f7e3ae9c-2c67-4553-abbd-d6ab1c3d9e3a/download/street-light.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/0f3aec13-e7c4-42d3-a379-6799d8752237/download/street-light.kml

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך