מאגרים

כותרת שמות הרחובות בעיר
Key streets-of-the-city
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
MetadataCreated 02/05/2018 12:46
MetadataModified 22/06/2020 06:21
Description
שמות הרחובות, מספר הרחוב (קוד הרחוב) בחלוקה לשכונות, קטגורית שם הרחוב (למשל: תושבי העיר, צמחים ובעלי העיר, היסטוריה יהודית, תרבות ומדע וכד'), סוג (רחוב, שדרה, סמטה, גן, צומת וכד'), תאריך אישור הרחוב בוועדת המועצה והאם הרחוב קיים כיום בפועל בעיר.
כמו כן, קיים תת-סיווג הנוגע לרחובות הקרויים על שם נשים.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=streets-of-the-city
Embed
Category city_planning
UpdatePeriod manually
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

שמות הרחובות בעיר

שמות הרחובות, מספר הרחוב (קוד הרחוב) בחלוקה לשכונות, קטגורית שם הרחוב (למשל: תושבי העיר, צמחים ובעלי העיר, היסטוריה יהודית, תרבות ומדע וכד'), סוג (רחוב, שדרה, סמטה, גן, צומת וכד'), תאריך אישור הרחוב בוועדת המועצה והאם הרחוב קיים כיום בפועל בעיר.
כמו כן, קיים תת-סיווג הנוגע לרחובות הקרויים על שם נשים.
תאריך יצירה:02/05/2018 | 12:46
תאריך עדכון אחרון:22/06/2020 | 06:21
מדיניות עדכון:לפי צורך / באופן ייזום
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0771dd36-7b03-46bd-8369-19ff8d09d79e/resource/ebadb702-a15f-46e5-96ee-571a1c04f8c9/download/street-names.json~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0771dd36-7b03-46bd-8369-19ff8d09d79e/resource/e5784843-0e84-4fdd-b377-07727fd0500a/download/street-names.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0771dd36-7b03-46bd-8369-19ff8d09d79e/resource/4ee55e90-c768-4bf6-b53c-cc9c2bed8a30/download/street-names.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0771dd36-7b03-46bd-8369-19ff8d09d79e/resource/80c05ff8-742a-4056-8875-157762383021/download/street-names.xlsx

פורמטים אפשריים

  <iframe width="1050" height="720" src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzc1Yjg1ODYtMTY0Ny00YzJiLTljNWYtODE2NWY4YTMxZDFiIiwidCI6ImRmYzRlOWEyLTkwYTctNDY0MC1hNWY5LWZkYzFiMWFlZjM2NSIsImMiOjl9" frameborder="0" allowFullScreen="true"></iframe>

  תגובות

  כל השדות הינם שדות חובה
  תגובות

  נא למלא שם פרטי ושם משפחה

  נשמח לתגובתך