מאגרים

כותרת בתי כנסת
Key synagogues
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/8b4a0646-3dd5-47a1-82d3-90a6e9209692/download/synagogues.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/84e1f108-d5fc-4321-8e08-d0493042c375/download/synagogues.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/58ab4d3b-647d-4dd4-a504-22c0b41edf77/download/synagogues.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/dd82d4c9-6272-45b4-ad55-e07856744f3d/download/synagogues.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/09708c4a-5456-49cb-8581-a957430c55d3/download/synagogues.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/d1995d3d-5bc5-4bd1-b23c-4a492d7a1ba7/download/synagogues.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/1e35943c-b5bc-4ef8-a969-5b122e090ed1/download/synagogues.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/58277ad8-adea-4565-8018-4bb4581cde54/download/synagogues.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/4d9915aa-932c-4a02-ae3e-58a294ada435/download/synagogues.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/a76fb548-9995-42fb-80ca-5ec96f6ab5c5/download/synagogues.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/72b3adc5-1b00-4b3e-9b0a-53ba2570a46b/download/synagogues.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/c6073158-973d-421e-a989-5350b0d48451/download/synagogues.itm.kml
MetadataCreated 29/05/2017 19:44
MetadataModified 16/11/2015 12:00
Description
.סימון נקודתי של בתי הכנסת הקיימים ברחבי העיר, שכונה, רחוב, מספר בית ושם בית הכנסת. עבור חלק מבתי הכנסת קיים גם שם נוסף
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=synagogues
Embed
Category religion
UpdatePeriod yearly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

בתי כנסת

.סימון נקודתי של בתי הכנסת הקיימים ברחבי העיר, שכונה, רחוב, מספר בית ושם בית הכנסת. עבור חלק מבתי הכנסת קיים גם שם נוסף
תאריך יצירה:29/05/2017 | 07:44
תאריך עדכון אחרון:16/11/2015 | 12:00
מדיניות עדכון:אחת לשנה
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/8b4a0646-3dd5-47a1-82d3-90a6e9209692/download/synagogues.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/84e1f108-d5fc-4321-8e08-d0493042c375/download/synagogues.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/58ab4d3b-647d-4dd4-a504-22c0b41edf77/download/synagogues.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/dd82d4c9-6272-45b4-ad55-e07856744f3d/download/synagogues.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/09708c4a-5456-49cb-8581-a957430c55d3/download/synagogues.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/d1995d3d-5bc5-4bd1-b23c-4a492d7a1ba7/download/synagogues.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/1e35943c-b5bc-4ef8-a969-5b122e090ed1/download/synagogues.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/58277ad8-adea-4565-8018-4bb4581cde54/download/synagogues.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/4d9915aa-932c-4a02-ae3e-58a294ada435/download/synagogues.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/a76fb548-9995-42fb-80ca-5ec96f6ab5c5/download/synagogues.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/72b3adc5-1b00-4b3e-9b0a-53ba2570a46b/download/synagogues.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/c6073158-973d-421e-a989-5350b0d48451/download/synagogues.itm.kml

פורמטים אפשריים

  <iframe width="1050" height="720" src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjk4NDVlMTItYTYxNC00ODM0LWEwNGYtMzNjYmJjMmJiNjQzIiwidCI6ImRmYzRlOWEyLTkwYTctNDY0MC1hNWY5LWZkYzFiMWFlZjM2NSIsImMiOjl9" frameborder="0" allowFullScreen="true"></iframe>

  תגובות

  כל השדות הינם שדות חובה
  תגובות

  נא למלא שם פרטי ושם משפחה

  נשמח לתגובתך