מאגרים

כותרת תחנות מוניות
Key taxi-stations
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/77ae2094-acb8-42b3-8234-6718b67309fe/download/taxi-stations.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/912fd3af-1c93-4aa5-a99a-b623a33d4c6a/download/taxi-stations.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/b62f0715-8130-4756-bf62-056afaa7b2fd/download/taxi-stations.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/1b272ec9-688b-41fb-bcee-094465ee3b5a/download/taxi-stations.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/168c7a06-cc38-48a7-b587-f9bf6e0795c1/download/taxi-stations.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/4b9577ea-fd06-45b4-8bdd-bd0f51f80a5b/download/taxi-stations.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/76dc7dee-c255-43bd-bb8c-a4e404038f72/download/taxi-stations.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/51fb723b-9165-4a4c-aa46-8aba7e62189e/download/taxi-stations.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/5cc61607-a0b0-442b-bc87-501212588995/download/taxi-stations.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/ec4de70a-04a4-4efd-a712-661aea5909a0/download/taxi-stations.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/8e1bbb26-187d-430a-85b7-5237e5b35159/download/taxi-stations.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/5fa227e3-e50e-4f06-b849-2acd743a3dcf/download/taxi-stations.itm.kml
MetadataCreated 15/06/2017 13:08
MetadataModified 17/01/2018 12:00
Description
מיקומים, שמות וכתובות של תחנות המוניות הקיימות ברחבי העיר.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=taxi-stations
Embed
 
Category transportation
UpdatePeriod manually
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

תחנות מוניות

מיקומים, שמות וכתובות של תחנות המוניות הקיימות ברחבי העיר.
תאריך יצירה:15/06/2017 | 01:08
תאריך עדכון אחרון:17/01/2018 | 12:00
מדיניות עדכון:לפי צורך / באופן ייזום
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/77ae2094-acb8-42b3-8234-6718b67309fe/download/taxi-stations.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/912fd3af-1c93-4aa5-a99a-b623a33d4c6a/download/taxi-stations.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/b62f0715-8130-4756-bf62-056afaa7b2fd/download/taxi-stations.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/1b272ec9-688b-41fb-bcee-094465ee3b5a/download/taxi-stations.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/168c7a06-cc38-48a7-b587-f9bf6e0795c1/download/taxi-stations.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/4b9577ea-fd06-45b4-8bdd-bd0f51f80a5b/download/taxi-stations.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/76dc7dee-c255-43bd-bb8c-a4e404038f72/download/taxi-stations.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/51fb723b-9165-4a4c-aa46-8aba7e62189e/download/taxi-stations.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/5cc61607-a0b0-442b-bc87-501212588995/download/taxi-stations.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/ec4de70a-04a4-4efd-a712-661aea5909a0/download/taxi-stations.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/8e1bbb26-187d-430a-85b7-5237e5b35159/download/taxi-stations.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/5fa227e3-e50e-4f06-b849-2acd743a3dcf/download/taxi-stations.itm.kml

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך