מאגרים

כותרת אתרי טבע עירוני
Key urban-nature
OrganizationKey teva1
OrganizationTitle החברה להגנת הטבע
Resources
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/cf4153b4-5de5-4c1f-83c6-e8bbd195219a/download/urban-nature.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/f6081c25-0bdb-433e-bac4-76797ec2e8df/download/urban-nature.csv~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/7c71acbd-d507-4e87-802b-46ef7a7ec681/download/urban-nature.zip~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/851957a9-9c6f-436e-9f07-e95e7c9494a9/download/urban-nature.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/dc2ba351-c118-4649-a179-6fc28fbf06a3/download/urban-nature.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/186f5da2-fc88-4237-8209-913afe1f5ed7/download/urban-nature.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/45593a9a-14ff-47ca-9780-153048854803/download/urban-nature.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/b47698ab-735e-43d7-9e43-ef9bc4780a89/download/urban-nature.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/fcd1748f-27ce-4fe9-9ca9-510bf4bfd230/download/urban-nature.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/777c3b9e-45c5-4a8b-bd9e-e5187c3d5ec5/download/urban-nature.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/58166e2a-67f4-4fa8-98e0-67e36d64b5af/download/urban-nature.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/c0d33cdb-bd85-4473-b572-d2b19d940b4c/download/urban-nature.itm.kml
MetadataCreated 17/07/2017 09:12
MetadataModified 03/01/2016 12:00
Description
סימון נקודתי של אתרי הטבע ברחבי העיר באר שבע ובמרחב סביבה.
המידע נדלה מתוך סקר טבע עירוני שממצאיו פורסמו בחודש ינואר 2016.

למידע נוסף

המאגר נוצר ע"י החברה להגנת הטבע והמידע הקיים בו הינו באחריותם.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=urban-nature
Embed
Category city_planning
UpdatePeriod manually
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=8
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

אתרי טבע עירוני

סימון נקודתי של אתרי הטבע ברחבי העיר באר שבע ובמרחב סביבה.
המידע נדלה מתוך סקר טבע עירוני שממצאיו פורסמו בחודש ינואר 2016.

למידע נוסף

המאגר נוצר ע"י החברה להגנת הטבע והמידע הקיים בו הינו באחריותם.
תאריך יצירה:17/07/2017 | 09:12
תאריך עדכון אחרון:03/01/2016 | 12:00
מדיניות עדכון:לפי צורך / באופן ייזום
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/cf4153b4-5de5-4c1f-83c6-e8bbd195219a/download/urban-nature.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/f6081c25-0bdb-433e-bac4-76797ec2e8df/download/urban-nature.csv~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/7c71acbd-d507-4e87-802b-46ef7a7ec681/download/urban-nature.zip~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/851957a9-9c6f-436e-9f07-e95e7c9494a9/download/urban-nature.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/dc2ba351-c118-4649-a179-6fc28fbf06a3/download/urban-nature.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/186f5da2-fc88-4237-8209-913afe1f5ed7/download/urban-nature.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/45593a9a-14ff-47ca-9780-153048854803/download/urban-nature.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/b47698ab-735e-43d7-9e43-ef9bc4780a89/download/urban-nature.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/fcd1748f-27ce-4fe9-9ca9-510bf4bfd230/download/urban-nature.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/777c3b9e-45c5-4a8b-bd9e-e5187c3d5ec5/download/urban-nature.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/58166e2a-67f4-4fa8-98e0-67e36d64b5af/download/urban-nature.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/c0d33cdb-bd85-4473-b572-d2b19d940b4c/download/urban-nature.itm.kml

פורמטים אפשריים

  <iframe width="1050" height="720" src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWQ5MzYxMjAtN2VjOC00Zjg0LTljMmEtODVmMGVkYmMxMmMwIiwidCI6ImRmYzRlOWEyLTkwYTctNDY0MC1hNWY5LWZkYzFiMWFlZjM2NSIsImMiOjl9" frameborder="0" allowFullScreen="true"></iframe>

  תגובות

  כל השדות הינם שדות חובה
  תגובות

  נא למלא שם פרטי ושם משפחה

  נשמח לתגובתך