מאגרים

כותרת מתקני משחקים
Key playgrounds
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/614da106-e5dc-40ba-914d-ff9d783915f1/download/playgrounds.geojson~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/be607873-eba9-42d7-b6d3-1ceae4d55ded/download/playgrounds.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/dd3bc564-9207-423e-a068-6a5530041292/download/playgrounds.zip~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/69825fa7-a621-4218-8596-9ddcad1373bb/download/playgrounds.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/1f6ff384-9df8-45f9-9762-33cae4428bb9/download/playgrounds.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/f3d2fe4a-0b57-4c88-b6c5-089df5949278/download/playgrounds.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/c01bc317-4078-42e0-9791-c0f489de9a66/download/playgrounds.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/4a0aa94d-3a09-46cb-9015-62fb42a5aacb/download/playgrounds.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/4f24f2be-7c79-4087-b333-23f32a97c359/download/playgrounds.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/bfea4cd5-e47c-4f7d-a80c-533fa10e68e8/download/playgrounds.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/43e99c33-169b-44d9-8c19-8c75eba86ce7/download/playgrounds.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/f448793c-ad08-49f6-ad97-a6aad95f6336/download/playgrounds.itm.kml
MetadataCreated 30/11/2017 11:12
MetadataModified 18/10/2017 12:00
Description
סימון נקודתי של מתקני המשחקים בעיר, סוגי המתקנים השונים הנמצאים במתחם, סוג המשטח והאם קיימת הצללה במתקן.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=playgrounds
Embed
Category recreation_welfare_sport
UpdatePeriod quarterly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

מתקני משחקים

סימון נקודתי של מתקני המשחקים בעיר, סוגי המתקנים השונים הנמצאים במתחם, סוג המשטח והאם קיימת הצללה במתקן.
תאריך יצירה:30/11/2017 | 11:12
תאריך עדכון אחרון:18/10/2017 | 12:00
מדיניות עדכון:אחת לרבעון
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/614da106-e5dc-40ba-914d-ff9d783915f1/download/playgrounds.geojson~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/be607873-eba9-42d7-b6d3-1ceae4d55ded/download/playgrounds.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/dd3bc564-9207-423e-a068-6a5530041292/download/playgrounds.zip~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/69825fa7-a621-4218-8596-9ddcad1373bb/download/playgrounds.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/1f6ff384-9df8-45f9-9762-33cae4428bb9/download/playgrounds.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/f3d2fe4a-0b57-4c88-b6c5-089df5949278/download/playgrounds.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/c01bc317-4078-42e0-9791-c0f489de9a66/download/playgrounds.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/4a0aa94d-3a09-46cb-9015-62fb42a5aacb/download/playgrounds.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/4f24f2be-7c79-4087-b333-23f32a97c359/download/playgrounds.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/bfea4cd5-e47c-4f7d-a80c-533fa10e68e8/download/playgrounds.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/43e99c33-169b-44d9-8c19-8c75eba86ce7/download/playgrounds.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/f448793c-ad08-49f6-ad97-a6aad95f6336/download/playgrounds.itm.kml

פורמטים אפשריים

  <iframe width="1050" height="720" src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2IzMThmNmUtMmIxOC00NDU1LTliMzUtMzM3NWQ4M2NiOWM5IiwidCI6ImRmYzRlOWEyLTkwYTctNDY0MC1hNWY5LWZkYzFiMWFlZjM2NSIsImMiOjl9" frameborder="0" allowFullScreen="true"></iframe>

  תגובות

  כל השדות הינם שדות חובה
  תגובות

  נא למלא שם פרטי ושם משפחה

  נשמח לתגובתך