מאגרים

כותרת מספרי בתים ושמות הרחובות
Key addresses
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/13a78727-6184-433c-bb2a-df0705ec2a32/download/addresses.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/a2521cf7-aa80-4bfa-9a95-d7910589499a/download/addresses.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/eb013454-7bb3-4ee7-9e16-60c16468f9e2/download/addresses.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/ddbf0210-9283-4de4-af98-04093c3e5da5/download/addresses.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/ef05031d-43eb-4767-beb6-5999e0a2ef5d/download/addresses.xlsx~JSON#;XLSX - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/917c4ed4-f7be-47c9-97a0-bd28b1430cc1/download/addresses.json~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/a117e3a7-5315-4f65-9417-a629df7b5acc/download/addresses.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/a7b919db-c9f0-4bef-9d93-25bc70af1c09/download/addresses.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/e26d38b4-3520-48ec-8b48-839deb48889f/download/addresses.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/84e20ce7-47ab-4bab-a087-74678e360238/download/addresses.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/9e9813a0-0815-46e5-965b-bd32a38f85dc/download/addresses.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/26ba9a49-256e-4334-a126-b1d311e34c08/download/addresses.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/0cb1d47b-b14d-4155-a843-5cba91202e86/download/addresses.itm.kml
MetadataCreated 13/11/2019 09:25
MetadataModified 18/02/2021 12:00
Description
סימון נקודתי של מספר הבית, שם הרחוב, וקוד רחוב מספרי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=addresses
Embed
Category city_planning
UpdatePeriod quarterly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

מספרי בתים ושמות הרחובות

סימון נקודתי של מספר הבית, שם הרחוב, וקוד רחוב מספרי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
תאריך יצירה:13/11/2019 | 09:25
תאריך עדכון אחרון:18/02/2021 | 12:00
מדיניות עדכון:אחת לרבעון
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/13a78727-6184-433c-bb2a-df0705ec2a32/download/addresses.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/a2521cf7-aa80-4bfa-9a95-d7910589499a/download/addresses.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/eb013454-7bb3-4ee7-9e16-60c16468f9e2/download/addresses.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/ddbf0210-9283-4de4-af98-04093c3e5da5/download/addresses.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/ef05031d-43eb-4767-beb6-5999e0a2ef5d/download/addresses.xlsx~JSON#;XLSX - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/917c4ed4-f7be-47c9-97a0-bd28b1430cc1/download/addresses.json~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/a117e3a7-5315-4f65-9417-a629df7b5acc/download/addresses.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/a7b919db-c9f0-4bef-9d93-25bc70af1c09/download/addresses.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/e26d38b4-3520-48ec-8b48-839deb48889f/download/addresses.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/84e20ce7-47ab-4bab-a087-74678e360238/download/addresses.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/9e9813a0-0815-46e5-965b-bd32a38f85dc/download/addresses.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/26ba9a49-256e-4334-a126-b1d311e34c08/download/addresses.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/0cb1d47b-b14d-4155-a843-5cba91202e86/download/addresses.itm.kml

פורמטים אפשריים

  <iframe width="1050" height="720" src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODA4ZjY4ZGQtNmVkZC00NTc4LThlYTctNDk1NzNlNWU0ODhiIiwidCI6ImRmYzRlOWEyLTkwYTctNDY0MC1hNWY5LWZkYzFiMWFlZjM2NSIsImMiOjl9" frameborder="0" allowFullScreen="true"></iframe>

  תגובות

  כל השדות הינם שדות חובה
  תגובות

  נא למלא שם פרטי ושם משפחה

  נשמח לתגובתך