מאגרים

כותרת מצלמות אבטחה
Key cameras
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/e64eff8b-c287-4bd8-a1e1-caa9b9b4e066/download/cameras.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/b722d8bb-c126-45ad-9509-6c1e173cc527/download/cameras.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/54337426-c81c-4574-90c3-98c6974ac29d/download/cameras.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/99c5bf3f-8057-4654-87e4-72e747173e61/download/cameras.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/b2afe273-76c7-492d-81f3-948325bb8293/download/cameras.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/af06bfda-77db-4ce7-aa0f-25215872793a/download/cameras.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/c3a910f4-15ee-42ac-a39e-48e04068406c/download/cameras.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/42ad2374-438e-446c-8bc5-d4495fa94394/download/cameras.kml
MetadataCreated 02/12/2019 09:35
MetadataModified 17/01/2019 12:00
Description
מיקומי מצלמות האבטחה הפזורות ברחבי העיר ושייכות לעיריית באר שבע.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=cameras
Embed
Category security_infrastructure
UpdatePeriod quarterly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

מצלמות אבטחה

מיקומי מצלמות האבטחה הפזורות ברחבי העיר ושייכות לעיריית באר שבע.
תאריך יצירה:02/12/2019 | 09:35
תאריך עדכון אחרון:17/01/2019 | 12:00
מדיניות עדכון:אחת לרבעון
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/e64eff8b-c287-4bd8-a1e1-caa9b9b4e066/download/cameras.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/b722d8bb-c126-45ad-9509-6c1e173cc527/download/cameras.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/54337426-c81c-4574-90c3-98c6974ac29d/download/cameras.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/99c5bf3f-8057-4654-87e4-72e747173e61/download/cameras.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/b2afe273-76c7-492d-81f3-948325bb8293/download/cameras.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/af06bfda-77db-4ce7-aa0f-25215872793a/download/cameras.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/c3a910f4-15ee-42ac-a39e-48e04068406c/download/cameras.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/42ad2374-438e-446c-8bc5-d4495fa94394/download/cameras.kml

פורמטים אפשריים

  <iframe width="1050" height="720" src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTcwNzU1ZDEtOGYwYy00NGY1LWE5NDQtMzYyMjk5N2UwZGM2IiwidCI6ImRmYzRlOWEyLTkwYTctNDY0MC1hNWY5LWZkYzFiMWFlZjM2NSIsImMiOjl9" frameborder="0" allowFullScreen="true"></iframe>

  תגובות

  תגובות

  • 1.  Smart7 OpenData

   היי ארטיום, הוספנו תצוגה למאגר וכעת תוכל לראות את המצלמות.
  • 2.  ארטיום בונד

   איך אפשר לראות מצלמות?
  כל השדות הינם שדות חובה
  תגובות

  נא למלא שם פרטי ושם משפחה

  נשמח לתגובתך