מאגרים

כותרת ברזי כיבוי אש (הידרנטים)
Key fire_hydrants
OrganizationKey meysheva
OrganizationTitle תאגיד מי שבע
Resources
SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/81b240ec-b043-4f24-8aa7-c52885468589/download/fire_hydrants.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/4f8aca85-7d97-4100-ad3a-761712ad6dc1/download/fire_hydrants.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/a883edba-c454-4bae-87ba-58d9bb85467b/download/fire_hydrants.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/40fbd683-3d17-4cac-b54a-e57655a3e6a9/download/fire_hydrants.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/eeeb7fd7-9a9e-42cd-ae8a-c40ed1271d8e/download/fire_hydrants.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/310422a6-47df-4b64-b460-ce96bba5d983/download/fire_hydrants.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/a987ef9a-43f3-4503-b6cb-82a9e954423e/download/fire_hydrants.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/8a490f2c-c42e-4953-9e5e-1a9bb75dbf55/download/fire_hydrants.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/0a15f035-3775-4602-83c9-55f54a52a834/download/fire_hydrants.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/ef50dc82-b06d-4fdb-b1d8-73a701e08756/download/fire_hydrants.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/a46700df-e212-4aa4-9b7c-50de5caeaaf3/download/fire_hydrants.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/140089a4-65b0-444f-818d-91a2a57c77d1/download/fire_hydrants.itm.kml
MetadataCreated 03/12/2019 23:06
MetadataModified 05/04/2020 12:00
Description
סימון נקודתי של מיקומי ברזי כיבוי האש הקיימים בעיר.

המאגר נוצר ע"י תאגיד מי שבע והמידע הקיים בו הינו באחריותו.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=fire_hydrants
Embed
 
Category security_infrastructure
UpdatePeriod daily
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=6
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

ברזי כיבוי אש (הידרנטים)

סימון נקודתי של מיקומי ברזי כיבוי האש הקיימים בעיר.

המאגר נוצר ע"י תאגיד מי שבע והמידע הקיים בו הינו באחריותו.
שם ארגון:תאגיד מי שבע
תאריך יצירה:03/12/2019 | 11:06
תאריך עדכון אחרון:05/04/2020 | 12:00
מדיניות עדכון:daily
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/81b240ec-b043-4f24-8aa7-c52885468589/download/fire_hydrants.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/4f8aca85-7d97-4100-ad3a-761712ad6dc1/download/fire_hydrants.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/a883edba-c454-4bae-87ba-58d9bb85467b/download/fire_hydrants.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/40fbd683-3d17-4cac-b54a-e57655a3e6a9/download/fire_hydrants.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/eeeb7fd7-9a9e-42cd-ae8a-c40ed1271d8e/download/fire_hydrants.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/310422a6-47df-4b64-b460-ce96bba5d983/download/fire_hydrants.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/a987ef9a-43f3-4503-b6cb-82a9e954423e/download/fire_hydrants.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/8a490f2c-c42e-4953-9e5e-1a9bb75dbf55/download/fire_hydrants.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/0a15f035-3775-4602-83c9-55f54a52a834/download/fire_hydrants.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/ef50dc82-b06d-4fdb-b1d8-73a701e08756/download/fire_hydrants.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/a46700df-e212-4aa4-9b7c-50de5caeaaf3/download/fire_hydrants.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/140089a4-65b0-444f-818d-91a2a57c77d1/download/fire_hydrants.itm.kml

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך