מאגרים

כותרת רישוי עסקים
Key business-licensing
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
MetadataCreated 30/12/2019 10:30
MetadataModified 11/03/2021 17:56
Description
המאגר מכיל עסקים טעוני רישוי לפי [חוק רישוי עסקים התשכ"ח (1968)](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99_%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D). המאגר אינו מכיל עסקים אחרים שאינם טעוני רישוי לפי אותו החוק, או עסקים הנמצאים בתהליך רישוי.

במאגר השדות הבאים: שם העסק, כתובת, פרטי התקשרות, מספר רישיון, תאריך פקיעת הרישיון, מהות העסק ותאריך אישור הרישיון של עסקים בעלי רישיון בתוקף בעיר.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=business-licensing
Embed
 
Category economy_business
UpdatePeriod daily
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Non-Commercial)
קבצים מצורפים

רישוי עסקים

המאגר מכיל עסקים טעוני רישוי לפי [חוק רישוי עסקים התשכ"ח (1968)](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99_%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D). המאגר אינו מכיל עסקים אחרים שאינם טעוני רישוי לפי אותו החוק, או עסקים הנמצאים בתהליך רישוי.

במאגר השדות הבאים: שם העסק, כתובת, פרטי התקשרות, מספר רישיון, תאריך פקיעת הרישיון, מהות העסק ותאריך אישור הרישיון של עסקים בעלי רישיון בתוקף בעיר.
תאריך יצירה:30/12/2019 | 10:30
תאריך עדכון אחרון:11/03/2021 | 05:56
מדיניות עדכון:daily
תנאי שימוש במאגר:Other (Non-Commercial)
תנאים משפטיים:לצפייה
CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/80f49994-1e35-46b4-9876-754e60cf0508/resource/8cd79434-149c-46bf-a234-79323e8b3974/download/business-licensing.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/80f49994-1e35-46b4-9876-754e60cf0508/resource/6a6e85b8-f320-43ff-8967-00abafd45e42/download/business-licensing.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/80f49994-1e35-46b4-9876-754e60cf0508/resource/9d7da2a2-d600-428b-8297-232d882ac6ec/download/business-licensing.json~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/80f49994-1e35-46b4-9876-754e60cf0508/resource/f3656996-d32b-4821-8c54-431115f4b5c6/download/business-licensing.xml

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך