מאגרים

כותרת שבילי אופניים
Key bicycle_track
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/45f6fafa-29e9-48bc-b13a-e2e79fd2d109/download/bicycle_track.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/b7d7d4da-6c71-40e0-90df-a8be35ab39f2/download/bicycle_track.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/8a86560e-aa9b-4ae5-9dea-77c1b4eaf482/download/bicycle_track.csv~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/eff1e70d-c25f-43e6-9d79-83466170dc3b/download/bicycle_track.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/b3cf8180-aa26-4e2b-9944-2eaedc62bd62/download/bicycle_track.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/a09c11f1-6f9d-43c3-bae2-cb13c08e3eda/download/bicycle_track.json~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/55a53cf7-f45d-43fc-b2ae-9d3eb33af6da/download/bicycle_track.xml
MetadataCreated 19/03/2020 10:54
MetadataModified 19/03/2020 10:54
Description
שבילי אופניים
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=bicycle_track
Embed
 
Category city_planning
UpdatePeriod quarterly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License  
קבצים מצורפים

שבילי אופניים

שבילי אופניים
תאריך יצירה:19/03/2020 | 10:54
תאריך עדכון אחרון:19/03/2020 | 10:54
מדיניות עדכון:אחת לרבעון
תנאי שימוש במאגר:
תנאים משפטיים:לצפייה
SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/45f6fafa-29e9-48bc-b13a-e2e79fd2d109/download/bicycle_track.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/b7d7d4da-6c71-40e0-90df-a8be35ab39f2/download/bicycle_track.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/8a86560e-aa9b-4ae5-9dea-77c1b4eaf482/download/bicycle_track.csv~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/eff1e70d-c25f-43e6-9d79-83466170dc3b/download/bicycle_track.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/b3cf8180-aa26-4e2b-9944-2eaedc62bd62/download/bicycle_track.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/a09c11f1-6f9d-43c3-bae2-cb13c08e3eda/download/bicycle_track.json~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/55a53cf7-f45d-43fc-b2ae-9d3eb33af6da/download/bicycle_track.xml

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך