מאגרים

כותרת מאגר עסקים קולטי קהל
Key unified_businesses
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
MetadataCreated 28/06/2020 12:29
MetadataModified 28/06/2020 12:29
Description
עסקים קולטי קהל הוגדרו כעסקים משלמים אגרת שילוט ונמצאים בסקר השילוט העירוני השנתי העדכני. מקור תיאור העסקים בסקר השילוט, מאגר ארנונה ומאגר רישוי עסקים.

מטרת הפרסום הינה עידוד פיתוח יישומים שיעזרו לפיתוח הכלכלה המקומית. השימוש במאגר אינו מחליף פנייה סדורה ורשמית לעירייה לצורך קבלת מידע לכל שימוש אחר. האחריות בשימוש במאגר הינה על המשתמש בלבד.
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=unified_businesses
Embed
 
Category economy_business
UpdatePeriod manually
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License License not specified
קבצים מצורפים

מאגר עסקים קולטי קהל

עסקים קולטי קהל הוגדרו כעסקים משלמים אגרת שילוט ונמצאים בסקר השילוט העירוני השנתי העדכני. מקור תיאור העסקים בסקר השילוט, מאגר ארנונה ומאגר רישוי עסקים.

מטרת הפרסום הינה עידוד פיתוח יישומים שיעזרו לפיתוח הכלכלה המקומית. השימוש במאגר אינו מחליף פנייה סדורה ורשמית לעירייה לצורך קבלת מידע לכל שימוש אחר. האחריות בשימוש במאגר הינה על המשתמש בלבד.
תאריך יצירה:28/06/2020 | 12:29
תאריך עדכון אחרון:28/06/2020 | 12:29
מדיניות עדכון:לפי צורך / באופן ייזום
תנאי שימוש במאגר:License not specified
תנאים משפטיים:לצפייה
CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/acbd63cc-c7cd-4f15-a1a0-be625f340314/resource/3bebfa72-bdd0-4414-93ac-d3b07f7753a2/download/unified_businesses.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/acbd63cc-c7cd-4f15-a1a0-be625f340314/resource/a001c0af-6457-4dd9-90b7-ab0451fe2b79/download/unified_businesses.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/acbd63cc-c7cd-4f15-a1a0-be625f340314/resource/c958a8a5-2219-4f24-8614-6df6f9b88ed9/download/unified_businesses.json~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/acbd63cc-c7cd-4f15-a1a0-be625f340314/resource/6ccd28c0-34f8-4d1e-8398-d01454ddf6ee/download/unified_businesses.xml

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך