מאגרים

כותרת התו הסגול
Key tavsagol
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/65dd9c93-92f8-4353-bc80-5381260af740/download/tavsagol.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/f26fd8ae-e3f4-4ed6-8855-d67e7f194665/download/tavsagol.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/9f71b557-2fec-42f5-b932-8726ddde20f9/download/tavsagol.csv~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/fdb7e8ae-503e-47b9-b4b0-12dd2e344023/download/tavsagol.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/ee883661-053e-4d03-9287-5b683fba9cbb/download/tavsagol.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/a78fc5fc-0036-4854-9bda-a847e1565d72/download/tavsagol.json~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/4f0a42a4-5c56-42fa-b2ef-47288cd9391a/download/tavsagol.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/127d6c13-e7b0-4240-a8ec-d9632b02882b/download/tavsagol.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/56ac4e7d-c860-481d-a7fd-82ba73a3f260/download/tavsagol.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/d8165adf-f25d-466d-bfd9-04c977b15856/download/tavsagol.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/9c93ad4b-c788-4346-a195-1a8611e848fe/download/tavsagol.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/e028d04d-f084-4180-9251-584a157c5cfa/download/tavsagol.itm.kml
MetadataCreated 14/07/2020 12:07
MetadataModified 21/07/2020 12:00
Description
במאגר מופיעים עסקים שהצהירו בהתאם להוראות משרד הבריאות ומשרד הכלכלה כי הם עומדים בתנאי התו הסגול. המידע מבוסס על הצהרת העסקים בלבד ואין לראות בפרסומו על ידי העירייה אישור מטעמה לכך שאותם בעלי עסק מקיימים למעשה תנאי התו הסגול .
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=tavsagol
Embed
 
Category economy_business
UpdatePeriod manually
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License License not specified
קבצים מצורפים

התו הסגול

במאגר מופיעים עסקים שהצהירו בהתאם להוראות משרד הבריאות ומשרד הכלכלה כי הם עומדים בתנאי התו הסגול. המידע מבוסס על הצהרת העסקים בלבד ואין לראות בפרסומו על ידי העירייה אישור מטעמה לכך שאותם בעלי עסק מקיימים למעשה תנאי התו הסגול .
תאריך יצירה:14/07/2020 | 12:07
תאריך עדכון אחרון:21/07/2020 | 12:00
מדיניות עדכון:לפי צורך / באופן ייזום
תנאי שימוש במאגר:License not specified
תנאים משפטיים:לצפייה
SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/65dd9c93-92f8-4353-bc80-5381260af740/download/tavsagol.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/f26fd8ae-e3f4-4ed6-8855-d67e7f194665/download/tavsagol.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/9f71b557-2fec-42f5-b932-8726ddde20f9/download/tavsagol.csv~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/fdb7e8ae-503e-47b9-b4b0-12dd2e344023/download/tavsagol.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/ee883661-053e-4d03-9287-5b683fba9cbb/download/tavsagol.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/a78fc5fc-0036-4854-9bda-a847e1565d72/download/tavsagol.json~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/4f0a42a4-5c56-42fa-b2ef-47288cd9391a/download/tavsagol.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/127d6c13-e7b0-4240-a8ec-d9632b02882b/download/tavsagol.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/56ac4e7d-c860-481d-a7fd-82ba73a3f260/download/tavsagol.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/d8165adf-f25d-466d-bfd9-04c977b15856/download/tavsagol.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/9c93ad4b-c788-4346-a195-1a8611e848fe/download/tavsagol.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/e028d04d-f084-4180-9251-584a157c5cfa/download/tavsagol.itm.kml

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך