מאגרים

כותרת מרשם אוכלוסין
Key demographics
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
CSV#;לפי סטטוס#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/16654661-1b1a-4598-bfc5-3f28e201604e/download/demographics-status.csv~CSV#;לפי עולים וותיקים#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/296f28b0-53a3-49a1-83ff-81bdfa69285f/download/demographics-immigration.csv~CSV#;לפי קבוצות גיל#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/31669b86-2d64-4e2b-b73f-baffcac85a02/download/demographics-age.csv~XLSX#;לפי סטטוס - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/94fa265e-63f8-46b2-8e28-39fe274358f2/download/demographics-status.xlsx~JSON#;לפי סטטוס - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/8421642a-87f6-4651-a7a0-0e3973d6a51c/download/demographics-status.json~XML#;לפי סטטוס - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/3167562e-7983-4ddc-95f9-c257cba55435/download/demographics-status.xml~XLSX#;לפי עולים וותיקים - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/d97691b5-bbc6-4335-b47b-2a90e89f67ed/download/demographics-immigration.xlsx~JSON#;לפי עולים וותיקים - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/a5a48525-440e-41c6-bba3-5188acfc193c/download/demographics-immigration.json~XML#;לפי עולים וותיקים - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/7967d38b-d831-421e-ab6d-1eb5caefd74b/download/demographics-immigration.xml~XLSX#;לפי קבוצות גיל - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/35da249f-b1f9-4ddd-82ca-9774e6864859/download/demographics-age.xlsx~JSON#;לפי קבוצות גיל - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/a6034523-8134-4a84-963f-a008d7682dc9/download/demographics-age.json~XML#;לפי קבוצות גיל - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/dc3f4248-b1b9-4300-ac7b-f2a63490d9c3/download/demographics-age.xml
MetadataCreated 21/01/2021 18:31
MetadataModified 18/02/2021 12:05
Description
נתונים דמוגרפיים לפי אזור גיאוגרפי סטטיסטי (אג"ס). הנתונים מתעדכנים אחת לחודש ממאגר מרשם האוכלוסין שהוא המקור העדכני והמפורט ביותר למידע דמוגרפי. ניתן לצפות בהתפלגות גילאית ומאפיינים נוספים. למידע נוסף וברזולוצייה גבוהה יותר, אך שאינו מופיע כמאגר מידע, לגשת לאתר העירייה: https://www.beer-sheva.muni.il/City/OnTheCity/b7numbers/Pages/population.aspx
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=demographics
Embed
 
Category demographics
UpdatePeriod monthly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Creative Commons Attribution
קבצים מצורפים

מרשם אוכלוסין

נתונים דמוגרפיים לפי אזור גיאוגרפי סטטיסטי (אג"ס). הנתונים מתעדכנים אחת לחודש ממאגר מרשם האוכלוסין שהוא המקור העדכני והמפורט ביותר למידע דמוגרפי. ניתן לצפות בהתפלגות גילאית ומאפיינים נוספים. למידע נוסף וברזולוצייה גבוהה יותר, אך שאינו מופיע כמאגר מידע, לגשת לאתר העירייה: https://www.beer-sheva.muni.il/City/OnTheCity/b7numbers/Pages/population.aspx
תאריך יצירה:21/01/2021 | 06:31
תאריך עדכון אחרון:18/02/2021 | 12:05
מדיניות עדכון:אחת לחודש
תנאי שימוש במאגר:Creative Commons Attribution
תנאים משפטיים:לצפייה
CSV#;לפי סטטוס#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/16654661-1b1a-4598-bfc5-3f28e201604e/download/demographics-status.csv~CSV#;לפי עולים וותיקים#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/296f28b0-53a3-49a1-83ff-81bdfa69285f/download/demographics-immigration.csv~CSV#;לפי קבוצות גיל#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/31669b86-2d64-4e2b-b73f-baffcac85a02/download/demographics-age.csv~XLSX#;לפי סטטוס - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/94fa265e-63f8-46b2-8e28-39fe274358f2/download/demographics-status.xlsx~JSON#;לפי סטטוס - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/8421642a-87f6-4651-a7a0-0e3973d6a51c/download/demographics-status.json~XML#;לפי סטטוס - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/3167562e-7983-4ddc-95f9-c257cba55435/download/demographics-status.xml~XLSX#;לפי עולים וותיקים - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/d97691b5-bbc6-4335-b47b-2a90e89f67ed/download/demographics-immigration.xlsx~JSON#;לפי עולים וותיקים - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/a5a48525-440e-41c6-bba3-5188acfc193c/download/demographics-immigration.json~XML#;לפי עולים וותיקים - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/7967d38b-d831-421e-ab6d-1eb5caefd74b/download/demographics-immigration.xml~XLSX#;לפי קבוצות גיל - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/35da249f-b1f9-4ddd-82ca-9774e6864859/download/demographics-age.xlsx~JSON#;לפי קבוצות גיל - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/a6034523-8134-4a84-963f-a008d7682dc9/download/demographics-age.json~XML#;לפי קבוצות גיל - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/dc3f4248-b1b9-4300-ac7b-f2a63490d9c3/download/demographics-age.xml

פורמטים אפשריים

    תגובות

    כל השדות הינם שדות חובה
    תגובות

    נא למלא שם פרטי ושם משפחה

    נשמח לתגובתך