חיפוש

תוצאות חיפוש עבור

 

 

תקציב עיריית באר שבע94856 תקציב עיריית באר שבע, מספר חשבון, שם חשבון, מספר מחלקה, נתוני ביצוע והצעת תקציב. למידע נוסף 14/03/2021 07:40:51https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
מבנים לשימור94860 מיקומי המבנים לשימור הנמצאים ברחבי העיר - כפי שהוגדרו בתכנית המתאר העירונית ובוועדת השימור העירונית, שכבות שימור המבנים, הגדרות ומתחמים. על מנת לקבל תמונה מלאה, מומלץ להוריד את השכבות ולצפות בהן יחד.14/03/2021 07:40:51https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
ייעודי קרקע94875 קומפילציה של המגרשים מתוך תכניות בניין עיר מאושרות. לכל מגרש נתונים אודות התכנית אשר קבעה את המגרש, מספר המגרש, ייעוד הקרקע, התכנית שקבעה את ייעוד הקרקע וקישור לדף מידע המכיל את הנתונים אודותיו. גבולות המגרשים שורטטו על-פי נתוני המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) בכל המקרים בהם גבול המגרש וגבול החלקה זהים. המידע נועד לאינדיקציה בלבד. גבולות המגרשים שורטטו ברמה שאינה מדויקת לחלוטין, ואין בה בכדי להחליף מדידה. ניתן לצפות בשכבת יעודי הקרקע גם דרך אתר ה-GIS העירוני 14/03/2021 07:40:52https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
לו"ז ומידע גאוגרפי בתחבורה ציבורית94880 לוחות זמנים ומידע גאוגרפי אודות התחבורה הציבורית במדינת ישראל ובעיר באר שבע בפרט. המאגר מנוהל ומונגש באתר משרד התחבורה, והמידע הקיים בו הינו באחריותו. למידע נוסף, מומלץ לעיין במאגר תחבורה ציבורית - זמן אמת 14/03/2021 07:40:52https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
מרשם אוכלוסין451917 נתונים דמוגרפיים לפי אזור גיאוגרפי סטטיסטי (אג"ס). הנתונים מתעדכנים אחת לחודש ממאגר מרשם האוכלוסין שהוא המקור העדכני והמפורט ביותר למידע דמוגרפי. ניתן לצפות בהתפלגות גילאית ומאפיינים נוספים. למידע נוסף וברזולוצייה גבוהה יותר, אך שאינו מופיע כמאגר מידע, לגשת לאתר העירייה https//www.beer-sheva.muni.il/City/OnTheCity/b7numbers/Pages/population.aspx 14/03/2021 07:40:51https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
טבלת המרה: שכונות - אזורים סטטיסטיים452055 מאגר סטטי המשמש להמרת מידע ממאגרים בהם המידע מופיע ביחידות מרחביות של אזורים גיאוגרפיים סטטיסטיים (אג"ס) ליחידות מרחביות של שכונות העיר. 14/03/2021 07:40:52https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
בית הקברות הצבאי הבריטי94857 בית הקברות מכיל מעל 1,241 מקומות קבורה של חבר העמים הבריטי ממלחמת העולם הראשונה, 67 מהן לא מזוהות. המידע מנוהל על ידי ארגון CWGC האחראי על אותנטיות של כלל הנתונים. חשוב לציין, ניתן להשתמש במידע זה למטרות תרבות וחינוך בלבד ולא לשימוש מסחרי. The cemetery contains over 1,241 Commonwealth burials of the First World War, 67 of them unidentified. The information is managed by the CWGC organization which is responsible for the authenticity of all the data. Please note that this information can only be used for cultural and educational purposes and not for commercial use. 14/03/2021 07:40:52https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
מתקני עגינת אופניים94858 סימון נקודתי של מתקני עגינת האופניים הפזורים ברחבי העיר, כתובת המתקן, כמות העמדות עם וללא סימון. סכימת שני סוגי העמדות בכל נקודה מהווה את מספר העמדות הכולל במתקן זה.14/03/2021 07:40:51https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
מבנים94859 הקו התוחם (הקונטור החיצוני) של המבנים ברחבי העיר, מידע על כמות הקומות, כניסות, דירות ושימוש עיקרי במבנה. המידע נועד לאינדיקציה בלבד. תיחום המבנים שורטטו ברמה שאינה מדויקת לחלוטין, ואין בה בכדי להחליף מדידה. השכבה נבנתה במיפוי פוטוגרמטרי על-פי צילום אוויר משנת 2005 שנעשה עבור עיריית באר שבע על-ידי חברת א.א.ג. אזוט ועל-ידי עדכונים מתוך מפות עדות שביצעו מודדים שונים במסגרת בקשות לטופס 4 וטופס גמר. שימו לב! העמודות RuleID ו- background אינן רלוונטיות.14/03/2021 07:40:51https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
תכניות בניין עיר (תב"עות)94861 קווי הגבול של תכניות בניין עיר (תב"עות), המכונים "קווים כחולים", כפי שהם מופיעים בתכניות בניין עיר ובתשריטי חלוקה. המאגר נמצא בשלבי בנייה מתקדמים, ולכן מכיל את רוב התכניות אך לא את כולן. 14/03/2021 07:40:51https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
מרכזים קהילתיים94862 סימון נקודתי של המתנ"סים והמרכזים הקהילתיים בעיר. המאגר אינו מעודכן באופן מלא, וחלק מן המרכזים חסרים.14/03/2021 07:40:51https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
מעונות יום94863 סימון נקודתי של מעונות היום המיועדים לילדים עד גיל 3, כתובת ושם המעון/ החברה המפעילה.14/03/2021 07:40:51https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
גינות כלבים94864 שטחי הגינות לשחרור כלבים הממוקמים ברחבי העיר.14/03/2021 07:40:51https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
מבני חינוך94865 סימון נקודתי של מבנים המשמשים לצרכי החינוך הפורמלי לילדים - גני ילדים מגיל 3, בתי ספר יסודיים ובתי ספר על-יסודיים, שם המוסד וסמל המוסד.14/03/2021 07:40:51https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
מועדונים חברתיים לקשיש94866 סימון נקודתי וכתובות של מועדונים חברתיים המשמשים קשישים בעיר.14/03/2021 07:40:51https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
מזרקות העיר94868 סימון נקודתי, שמות וכתובות של המזרקות ומיצגי המים הקיימים בעיר.14/03/2021 07:40:51https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
פחי אשפה טמונים (טמוני קרקע)94869 מיקום פחי האשפה הטמונים הפזורים ברחבי העיר, סוג (חברה), האם משמשים לפסולת רטובה או יבשה והאם תקינים.14/03/2021 07:40:51https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
תחנות דלק94870 סימון נקודתי של תחנות הדלק הקיימות בעיר, שם התחנה, כתובת, והחברה של כל תחנה.14/03/2021 07:40:51https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
מרכזי בריאות94871 סימון נקודתי וכתובות של טיפות החלב והמרפאות (קופות החולים) הפזורות בעיר. לגבי קופות החולים מצוין שם הקופה המפעילה (כללית, מכבי, לאומית וכו'), המפעיל של טיפות החלב הינו משרד הבריאות.14/03/2021 07:40:51https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
דרושים94873 פרטי התפקיד, מועדי ואופן הגשתן של מודעות הדרושים הפעילות וההיסטוריות בעיר.14/03/2021 07:40:52https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
אזורים סטטיסטיים מפקד 200894874 מאגר האזורים הסטטיסטיים בישראל של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מסתמך על מפקד האוכלוסין של שנת 2008. המידע מהשכבה אינו מהווה אסמכתה לשחזור גבולות של יישובים או ישויות גיאוגרפיות אחרות ותכליתו לפרסום נתונים סטטיסטיים בלבד. המאגר מנוהל ומונגש באתר הלמ"ס, והמידע הקיים בו הינו באחריותו.14/03/2021 07:40:52https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
רמזורים94876 סימון נקודתי של מיקומי הרמזורים הקיימים בעיר ומספר הרמזור כפי שמופיע על-גבי הרמזור עצמו בשטח.14/03/2021 07:40:52https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
תורנות בתי מרקחת94878 שמות בתי המרקחת התורנים בעיר, כתובתם, מספר הטלפון של כל אחד מהם, וטווח התאריכים בהם כל בית מרקחת תורן. לצפייה בטבלה באתר עיריית באר שבע 14/03/2021 07:40:52https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
תחבורה ציבורית - זמן אמת94881 מידע בזמן אמת אודות התחבורה הציבורית במדינת ישראל ובעיר באר שבע בפרט. המאגר מנוהל ומונגש באתר משרד התחבורה, והמידע הקיים בו הינו באחריותו. למידע נוסף, מומלץ לעיין במאגר לו"ז ומידע גאוגרפי בתחבורה ציבורית 14/03/2021 07:40:52https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse
דרכים94882 הדרכים ברחבי העיר, קצה אספלט, אבני שפה וקצה דרך. השכבה נבנתה במיפוי פוטוגרמטרי על-פי צילום אוויר משנת 2005 שנעשה עבור עיריית באר שבע על-ידי חברת א.א.ג. אזוט ועל-ידי עדכונים מתוך מפות עדות שביצעו מודדים שונים במסגרת בקשות לטופס 4 וטופס גמר.14/03/2021 07:40:52https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/Lists/Packages/AllItems.aspxFalse